NYHETSBREV 2004


Newsletter from Jagriti Vihara
12 januari 2004


A BRIEF REPORT OF THE EXTENSION PROGRAMME IMPLEMENTED BY JAGRITI VIHARA DURING THE SECOND HALF OF THE YEAR 2003.
12.01.2004.


Mr. Ola Friholt
SFIB (JVV). Sweden.
Dear Friend,

With reference to our Newsletter dated 16.05.2003 the following is the brief report showing the activities carried out during the second half of the year:

In accordance with the preparations made during the month of May, 03
eight field workers collected notes and observations made at Jagriti Vihara during a very important seminar held at Jagriti Vihara in the month of November, 2002.The subject of the seminar was ” Crime Against Women”.
   The conclusion of the study was to find ways and means to empower women by making them financially strong and psychologically self confident.
   During the months of July and August several visits were made to 12 villages to get people, specially women, interested in forming Self Help Groups. After several interviews two batches ( each batch consisting 30 persons) were identified for training. The identified persons were trained how to conduct meetings and write minutes of the meetings. The trainees were advised to collectively contribute some amount to their Self Help Group fund.
   The months of September and October were spent by the trainees in gathering experiences of observing and studying several activities carried out at the Vivekanand Society of R. K. Mission and Birsa Agriculture University in Ranchi.
   The month of November was utilised to evaluate the training programmes. The trainees and also several other persons connected with the trainees and interested in our projects were requested to come forward with ideas and proposals to help the Self Help Groups start income generating activities.
During the month of December plans and proposals made earlier for the continuation of our extension programme were studied thoroughly. Plans for taking the further steps were made in details. The four monitoring meetings were reviewed.
   It is evident from the financial report (already sent to you) that proper care was taken to utilise the amounts without deviating much from the plan.
Thank you for keeping in touch with us and reminding us to send you the required information,

for Jagriti Vihara
Suman


Newsletter from Jagriti Vihara 22 augusti 2004


Under juli och augusti har det varit mycket uppmuntran för oss som arbetar på Jagriti Vihara. Också mycket glädje och hopp för framtiden. Äntligen en anmärkningsvärd framgång. Ingen ekonomisk vinst, men en moralisk.
  
Det Jagriti Vihara-projekt som stöds av Sida fungerar som vanligt. Där arbetar Sushil, Rajesh och Bajnat som huvudledare med stöd av Suman som har sina arbetsuppgifter oftast förlagda till kontoret i Ranchi. De nya fältarbetarna/ animatörerna är väl insatta och engagerade i arbetet i många byar.

Jaya håller föredrag om pedagogik
Det finns ett statligt organ i delstaten Jharkhand som kallas JEP, Jharkhand Education Project. Det har hand om utbildningsfrågor på olika nivåer.
   En dag i juli kom bland andra besökare på Jagriti Vihara två personer från JEP, en kvinna och en man som ansvarar för projektet. De hade hört om Jagriti Vihara som arbetar i svåra områden i Latehar och Ranchi distrikt med byutveckling och utbildning.
  
Nyfikenhet gjorde att de kom till Jagriti Vihara. De träffade Jaya under samexistensens träd utanför köket och bjöds på te. De gick runt och tittade på olika aktiviteter. Mycket intresserade blev de av Jagriti Viharas utbildningsprogram med särskild satsning på flickor.
  
De inbjöd Jaya att besöka projektkontoret som ligger i Ratu, en förort till delstatshuvudstaden Ranchi. En av sektionerna i JEP arbetar med lärarutbildning. Jaya föreläste där om olika pedagogiska utbildningssystem vid ett seminarium. Han belyste Aurobindos skolor, "basic education" som Gandhi förespråkade (dvs. lära sig det som är relevant för dagligt liv), den vanliga skolan i Indien och olika pedagogiska impulser, framför allt från Krishnamurtis skolor i Indien och England. Deltagarna lyssnade mycket intresserat. Att Jaya hela tiden framhöll "value based education" gjorde stort intryck på regeringens representanter.
  
Utbildningen i vanliga skolämnen, som den bedrivs idag i Indien, bygger mycket på konkurrens och betyg. Men studierna måste leda till inte bara kunskaper utan också till en utveckling av känslor och kreativitet.
  
Den här kontakten mellan JEP och Jaya ledde till att Jagriti Vihara utvaldes bland ett par andra organisationer att fungera som rådgivare och medverka i planering av utbildning.

Lärarfortbildning
Det visade sig att Jagriti Vihara har goda möjligheter att erbjuda en lämplig miljö för lärarfortbildning. Redan har en grupp på 35 manliga lärare varit med om en kurs på cirka tio dagar på Jagriti Vihara. Det är första delen av en längre tids fortbildning. Ett syfte är att lära sig bli lugn och avstressad, att för några dagar lämna problemen i det moderna samhället. För att uppnå detta valdes en meditationsmetod som heter Vipashyana. Den är mycket gammal och känd inom buddhismen men tillhör ingen särskild religion. Man koncentrerar sig på andningen och kroppsmedvetandet. Därefter är deltagarna beredda att diskutera om olika pedagogiska modeller. Att sedan också lära eleverna att sitta lugna och tysta en stund varje dag är en viktig läraruppgift.
  
Den äldsta byggnaden på Jagriti Vihara, byggd i mitten av 70-talet, är nu reserverad för lärarfortbildning. I början användes det huset som internat för byfolkhögskolan, sedan som förråd för saker som tillverkades på Jagriti Vihara. Senast har Jaya och Sushil med familj bott i det huset. De har nu flyttat till andra utrymmen.
  
Tio rum har ställts i ordning med två våningssängar i varje, alltså plats för 40 lärare. JEP har utrustat sängarna med madrasser, lakan, kuddar och myggnät. Jagriti Vihara får betalning för maten till lärarna under kursen. De äter i nya matsalen, som de uppskattar mycket, och diskar sina tallrikar själva och placerar i torkställen. Maten tillagas fortfarande i gamla köket. Kol som bränsle är mycket billigare än den gas som skulle användas i nya köket. Priset på gas går upp hela tiden.
  
Första kursen fungerade utmärkt. Lärarna kommer från skolor i olika byar inom ett stort område. Nu pågår en likadan kurs för 22 kvinnliga lärare.

Skola på Jagriti Vihara för analfabeter
Indiska regeringen och delstatsregeringen i Jharkhand driver tillsammans ett program för alfabetisering. Också detta handhas av JEP. Jagriti Vihara har fått uppdraget att under nio månader ge skolundervisning för 50 flickor i åldern  11–14 år. Det är flickor som hela sitt liv tvingats arbeta med tegeltillverkning och annat för att tjäna pengar åt familjen och aldrig fått chansen att gå i skolan. Föräldrarna var inte heller intresserade att skicka dem till skolan. Många av föräldrarna har alkoholproblem. Det är också en fördom hos många att utbildning inte är så viktig för flickor, för de ska leva ett "fridfullt liv" som fruar. Men nu har många i regeringen kommit på tanken att utbildning är viktig inte bara för pojkar utan också för flickor.
  
Jagriti Viharas fältarbetare i byarna har letat upp 50 flickor, som nu i början av augusti flyttade in i det lilla huset vid det stora banyanträdet. De sover direkt på golvet i de tre små rummen. Till vintern måste de få filtar. Men regeringen betalar bara 20 rupier om dagen per elev. Det skall användas till mat för flickorna. Jagriti Vihara försöker få mer pengar av JEP, men de säger att det är en lång byråkratisk process innan det kanske kommer ett positivt svar.
  
Jagriti Vihara bekostar – av egna medel – vatten till flickorna att dricka och att duscha i. Även fotogenlampor att använda på kvällen när elektriciteten har brutits. Ett nytt kök har uppförts nära huset där flickorna bor. Det är ett enkelt bygge med flera pålar i marken och ett tak som skyddar mot sol och regn, men inga väggar. En ny kokerska har anställts för att vara chef för matlagningen som grupper av flickor hjälper till med.
  
Skolflickornas dag börjar halv fem på morgonen med sång. Sedan följer tvättning, matlagning och städning. Därefter en stunds karate. Klockan nio börjar undervisningen i två grupper i skolhuset, där två lärarinnor lär flickorna läsa och skriva och räkna. Lucy som också tidigare varit lärare i barnskolan på Jagriti Vihara har hand om ena gruppen. En nyanställd lärare heter Basanti. Hon känner platsen och pedagogiken väl, eftersom hon själv gått sex år i den tidigare barnskolan på Jagriti Vihara.

Bro över floden
Administrationschefen (Deputy Commissioner, DC) hade läst några tidningsartiklar om Jagriti Vihara. Han kom på besök en dag för att se hur det ser ut i verkligheten. Han blev imponerad av att möta ett så väl fungerande "samhälle" mitt ute i skogen. Jagriti Vihara hade tidigare vädjat till honom att låta bygga en bro över floden Chatti Nadi, så att byborna i Dumaro inte ska vara fullständigt avstängda från omvärlden under regnperioden. DC insåg att en bro skulle fylla ett jätteviktigt behov och accepterade att betala för brobygget.
  
Byborna i Dumaro ställde upp, både män och kvinnor, och arbetade i tvåskift för att förverkliga projektet. Material och arbetslöner betalades av regeringen. På åtta veckor byggdes bron av betong och med tre pelare. Det skedde på rekordtid, sammanlagt tre månaders arbete som då också innefattade grusväg på båda sidor om bron. DC blev djupt imponerad. Inga tidigare projekt har lyckats så väl.
  
Nu har DC bett Jagriti Vihara komma med flera förslag på fortsatta arbeten i byarna. Han vill också ha en skriftlig redogörelse för hur man lyckats arbeta för människor i byarna trots de motsättningar som kommer från maoist-extremister. DC har med Jagriti Vihara-medlemmar besökt Dumaro utan livvakter och poliser, och det gick bra. Efter detta kom han med sin familj och övernattade på Jagriti Vihara och diskuterade med folk där i lugn och ro om olika problem i byarna.

TBC-kampanj
Ett växande problem i området är sjukdomen TBC. Medicinen är gratis, men det är vanligt att de sjuka bara tar den en kort period, tills de slutar hosta och känner sig pigga. Men medicinen måste tagas i ett halvt år. Om inte så insjuknar de igen, och då är TBC-n mycket svår att bota. Nu finns ett förslag: Till fältarbetarnas uppgifter i byarna ska höra att spåra upp dem som har TBC och sedan se till att de sjuka tar sin medicin. Eftersom många dricker så mycket alkohol, att de inte kan hålla reda på sin situation, kanske medicineringen måste ske på det sättet med hjälp av fältarbetarna.

Monsunregnet försenat
Ännu i mitten av augusti hade inte monsunen gett något nämnvärt regn. Bönderna har inte kunna plantera sitt ris. Vattnet i dammarna är slut. Vi hoppas att molnen ska ge regn snart.

Jaya berättade nyheter från Jagriti Vihara vid besök i Ljungskile
och
Inger Dejke skrev.


Newsletter from Jagriti Vihara 2 December 2004

As you have already been informed a Camp school to educate girls belonging to families existing much below the poverty line was started at Jagriti Vihara about five months ago. Girls between 11 and 14 years of age who were forced to work as labourers  in factories or farms to earn money needed by their parents were taken away from their employees and brought to Jagriti Vihara. The purpose of bringing them to Jagriti Vihara was to give them the love and care needed to help them grow as good human beings.
  
Fifty girls  were admitted to the school in our campus in the month of July and since then they have been learning  (a) how to read and write, (b) taking care of the plants and the birds in our garden, (c) singing and dancing, (d) drawing and painting, (e) yoga and karate and (f) taking care of the environment.
  
As we do not have a proper hostel  for the school girls they sleep in a big room formerly used  for storing materials for making tiles. On the 18th of November  blankets were distributed among the girls. All the fifty girls have expressed their thanks to the donors. They are aware that the amount to buy the blankets was donated by some of our Swedish friends.

The bridge
The pupils of our school very often go to the nearby Chatti river for playing and for bathing in the river.  They tell us that they enjoy looking at the newly built bridge which connects some of the villages belonging to the districts of Ranchi and Latehar. We are also happy to see that the persistent efforts made by Jagriti Vihara  to get the bridge built did not go in vain. The inhabitants of the so far under privileged village Dumaro have extended their thanks to both Jagriti Vihara and the Deputy Commissioner of Latehar district for the much needed support to build the bridge and the Panchayat Bhawan ( the village council meeting hall).

Food for work
Our region didn't have sufficient rain fall during the last monsoon. As a result of the failure of monsoon there is extreme shortage of food grains in our region. The poor villagers have started suffering from malnutrition and starvation which make them succumb to various diseases. The Govt. has announced that they have started a scheme called "food for work" to alleviate the suffering of the people,
but unfortunately the scheme is not yet being implemented in our region.

Suman and Sushil
for the information group of Jagriti Vihara


More news 9 December

Dear Friend, Namste!
We are glad to know that our Newsletter has reached you all right. We write this to let you know that the Governor ( the constitutional head of our State, Jharkhand) visited Jagriti Vihara on the 29th November, 04. He was  received warmly by Jayaji who represented all of us connected with our organisation. The Governor liked and appreciated the work done by and through us. He wished to help Jagriti Vihara in all possible ways but unfortunately he retired a couple of days ago and therefore his cherished desire to help us could not be fulfilled. Anyway, his appreciation for our work were very encouraging and his kind words kindled a ray of hope for establishing closer relationship with our Government.
   
We attach herewith scanned copy of a few photographs showing the Governor's visit to Jagriti Vihara. You will probably mention this news to the members of JVV  during the Meeting to be held tomorrow.

Information group of Jagriti Vihara


Stäng fönstret