Medlemsbrev nr 1–4 år 2005


Medlemsbrev nr 1/2005

Kära medlemmar i JVV!

Med detta brev kommer kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse för 2004 och kassörens rapport samt en revisionsberättelse.

Nya medlemmar
Under 2004 tillkom 49 nya medlemmar. Vi vill hälsa alla de nya välkomna. Din insats behövs verkligen. Det är ett spännande projekt man får inblick i genom medlemskapet. De fyra medlemsbreven som vi skickar ut varje år förmedlar färska nyheter från en avsides del av världen. På vår hemsida – www.go.to/jagritivihara – kan Du läsa Nyhetsbrev från Jagriti Vihara, läsa om hur föreningen arbetar, få veta om material att beställa och se bilder från Jagriti Vihara. De två senast inlagda visar den nya bron över floden och flickorna i nya internatkursen som övar karate.

Pengar
Vi är glada över att kunna berätta att det kommer in pengar till JVV, både som medlemsavgifter och som gåvor. Se resultaträkningen!
 
Till driften på Jagriti Vihara har vi åtagit oss att skicka 600 dollar/månad. Vidare betalar vi egeninsats på det Sidabidrag vi får till PAFF-projektet. Från nyåret 2005 ändras egeninsatsen från 20 % till 10%  av Sidabidraget, något som är en stor lättnad i föreningens ekonomi. För mer detaljer se verksamhetsberättelsen.
 
Under hösten genomfördes ju en extra insamling till filtar för flickorna i den nya alfabetiseringskursen. Den gav så glädjande gott gensvar, att pengarna räckte också till fotogenlampor.
 
Det finns behov av extra insamlingar ibland för speciella ändamål, och det är underbart att märka att sådana upprop ger så gott gensvar hos medlemmarna.

Senaste nytt från Jagriti Vihara
Den nya internatkursen med de 50 flickorna fortsätter. Arbetet där är mycket positivt.
 
Ett nytt projekt har startat på JV: att odla svamp i större skala. Det har blivit god skörd och redan har det varit möjligt att sälja svamp på marknaden. Nästa steg i projektet är att lära ut i byarna hur det går till att odla svamp, och det har man börjat med. Den årstid som kommer nu är varm och torr, och svamp är beroende av fuktighet. Hur klimatförändringen påverkar odlingen vet man inte än. Projektet påbörjades under andra delen av 2004, så det har ännu inte ett års prövotid. Men JV-folket tror på framgång för svampodlingen.
 
Just nu är det en valperiod i delstaten Jharkhand. Val hålls den 3, 15 och 23 februari. Det påverkar JV:s arbete på så sätt att all administration från myndigheternas sida ligger nere och ingenting händer ifråga om arbetet i byarna med bevattningsanläggningarna.

Nordiskt besök
Studerande och lärare från Ringerike folkhøgskole i Norge har just gjort en studieresa i Indien och besökt Jagriti Vihara under en vecka. Det har varit positivt för båda parter. Vi väntar på närmare rapporter om besöket från vänföreningen i Norge, Jagritis Venner, och Per Otto Brørby som är ordförande i föreningen och som var med på resan.

e-post
I förra Medlemsbrevet bad vi er JVV-medlemmar skicka e-postadressen. Vi har fått in en hel del, men många fler av er har säkert e-postadress. Så skicka in adressen till Inger Dejke, id@oringe.pp.se. Nästa Medlemsbrev 2/2005 kommer att bli premiär för e-post. Det  sparar en del portokostnader och papper. Men självklart kommer Medlemsbrevet med posten, om vi inte hör något från er.

Välkomna till årsmötet 2005
Vi i styrelsen önskar er alla mycket välkomna till årsmötet på Ljungskile folkhögskola lördagen den 12 mars. Efter mötet inleder Ola Friholt ett samtal kring en angelägen fråga:

Jagriti Vihara och drömmen om ekonomiskt oberoende.
Förblir den en dröm?

Vi får också se några nya bilder från Jagriti Vihara, och det blir tillfälle att se den fina filmen av Trond Berg: "Derfor trengs Jagriti Vihara" – Därför behövs Jagriti Vihara, 30 minuter.

Ljungskile 20 februari 2005

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 2/2005

Kära Jagriti Vihara Vän!

Här kommer hälsningar i den härligaste vårgrönskan. I år kom Valborgsmäss, Kristi himmelsfärdsdag och Pingsthelgen i en koncentrerad följd av fester. Vi i Sverige ser fram emot värme och sol. För våra vänner på Jagriti Vihara börjar det bli alltför varmt och där längtar de efter regn och svalka, men det dröjer ännu.

Ny webb-adress
Nu har vår förening fått en ny adress till hemsidan: www.jvv.se 

Naturlig och lätt att komma ihåg. Ändringen har gjorts för att vi ska slippa reklam som kunde dyka upp. Här kan Du alltså klicka dig till bilder och senaste nytt. Du hittar också en förteckning över material. För att bli mer bekant med Jagriti Vihara kan Du förutom foldrar, brevmärken och informationsskriften skicka efter planscher och ljudband med uppvaknandets sånger på ursprungsfolkens språk, musik och sångsätt. Vi har också tillgång till videofilmen ”Derfor trengs Jagriti Vihara” av Trond Berg i Norge. Dessutom finns en fotoutställning om Jagriti Vihara på tolv skärmar att användas som information. Kom med tips om var i landet vi kan sätta upp den. Lätt att skicka är den.

Årsmötet för JVV
Årsmötet hölls redan 12 mars. I det här medlemsbrevet finner Du protokollet från årsmötet och en aktuell adresslista för styrelsen och andra kontakter i Norge och Indien.

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara
Lagom till årsmötet kom Nyhetsbrev från Jagriti Vihara. Texten på engelska finns på hemsidan. Vi bifogar en översättning. Det är många namn på byar och distrikt som vi inte vet så mycket om, men vi låter namnen följa med i översättningen. Det ger verkligen en exotisk ton åt brevet, och det är inspirerande att höra om organisationer som arbetar så systematiskt med våld mot kvinnor, som också Jagriti Vihara gör.
   
Den svampodling som nämns i brevet såg Kajsa Perneman redan vid Världens kurs besök på Jagriti Vihara i november 2004. Otto Brørby som reste med en grupp studerande från Ringerike folkehøgskole i Indien och besökte Jagriti Vihara i februari 2005 berättar att svampen  plockades, rengjordes och såldes i färsk form på marknader i Ranchi.  Kanske kan det bli en ny inkomstkälla för bybor att odla svamp.

Mera nyheter från norska besök
Gaute Gunleiksrud, som sedan många år ansvarat för kontakten med Norad (Sidas motsvarighet i Norge) och är en mycket aktiv medlem i norska stödföreningen Jagritis Venner, besökte Jagriti Vihara i mars månad tillsammans med en liten grupp av anhöriga. Han berättar med entusiasm om de 50 flickorna som går i internatskola på Jagriti Vihara nu under nio månader. ”Fantastisk å se jentene øve på karate hver morgen, det lyser shakti (kvinnopower à la Kali) ut av øyne, så de blir ikke så lett å voldta og anstella som husslaver med den selvtilliten!”
   
Otto berättar att vävstolarna från Jagriti Vihara har flyttats till kvinnocentret i Dumaro. Optimismen är stor i byn. Inte minst bron över floden innebär en trygghet. Nu hoppas man på elektricitet redan under det här året. Vilken förändring! Dumaro är den by som Jagriti Vihara har satsat extra på som en exempelby.

Medlemsbrev som e-post
Nu är det premiär för att sända ut det här Medlemsbrevet elektroniskt. Hoppas det fungerar bra. Självklart skickar vi också Medlemsbrevet per post till dem som inte har e-postadress. Men vi tror att flera har glömt meddela oss adressen. Gör det, så sparar vi pengar på papper, tryckning och porto. Skicka till helena.nord@teila.com
   
Och glöm inte tala om när du bytt e-postadress eller bytt postadress. Skicka in ändringen till samma e-postadress som ovan. Nu är det JVV-medlemmarna Kjell och Helena Lundblad som har hand om medlemsmatrikeln. Det känns viktigt att kunna ha den aktuell och fungerande.

Sida-bidraget
Det är underbart att vi fått Sida-bidrag för ytterligare två år. Det möjliggör ”extension programme”, utvidgningsprogrammet som det kallas i Nyhetsbrevet från Jagriti Vihara, detsamma som vi kallar projektet PAFF = Plan för Aktivering av FotFolk. Kärt barn har många namn. Nu ska en revisor granska de två första åren av Sida-bidrag.
   
Men självklart behövs som alltid medlemmarnas stöd och extra gåvor till det bidrag vi lovat skicka till Jagriti Vihara för de löpande utgifterna. Kan vi höja vårt månadsbidrag, så är det mer än välkommet.

Resa till Jagriti Vihara
Eventuellt anordnas en resa till Kolkata, Jagriti Vihara och Varanasi de två sista veckorna av februari 2006. Är du intresserad av att resa dit, hör av dig till Inger Dejke.

Glad och god sommar tillönskar styrelsen

Ljungskile 15 maj 2005

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 3/2005

Kära Jagriti Vihara Vän!

Vårt första styrelsesammanträde för hösten hölls 24 augusti hos Ola Friholt på Stocken, längst västerut på Orust vid havet. Det var lika vackert sensommarväder som idag. Till vår stora glädje hade en kopia av den omfångsrika årsredovisningen för Jagriti Vihara kommit. Denna görs till den indiska staten. Men Sida i Sverige vill också se den. Varje sida granskad och signerad av indisk, auktoriserad revisor. Räkenskapsåret slutar 31 mars. Det är intressant att se de olika posterna och hur pengarna vi bidrar med används. Det är en imponerande stor verksamhet. En av sidorna behandlar det Sida-bekostade projektet, PAFF, som uttyds ”Plan för Aktivering av FotFolk. Och Sida kräver att också få del av detta bokslut.

Ekonomin
Just nu har vi så mycket pengar i JVV:s kassa att vi i höst kan bidra med 700 dollar per månad till den vanliga driften på Jagriti Vihara. Det skulle behövas mer, men det är ändå lite mer än tidigare.
  
Den 1 januari 2007 kommer det att vara en helt annan ekonomisk situation. Då upphör det Sida-bidrag som vi har i fyra år och som betyder 700 000 kr i tillskott till verksamheten.
  
Några frågor vi måste fundera på redan nu är hur utfasningen ska ske av det pågående projektet. De som blivit anställda som animatörer får inte plötsligt ställas utan arbete.

Nytt Sida-bidrag?
Några nya verksamheter som skulle vara betydelsefulla för människorna i byarna kring Jagriti Vihara, kanske kunde få Forum Syd att tillstyrka nytt Sida-bidrag.
  
Ola Friholt ska besöka Jagriti Vihara kring nyåret och vi har fått pengar från Sida för hans resa. Han får då möjlighet att tillsammans med personal på Jagriti Vihara ta del av och utvärdera pågående projekt och diskutera idéer för fortsatt utveckling.
  
Ett projekt kunde innebära marknadsföring av varor som tillverkas av olika självhjälpsgrupper. Det behövs kanske inledningsvis en analys av hur försäljning går till traditionellt, vilka mellanhänder som behövs, uppgifter om transporter, information och reklam. Förhoppningsvis kunde försäljningen  också anknyta till den ”rättvis handel” som faktiskt finns på vissa håll.
  
Ett annat projekt kunde gälla fredlig samlevnad mellan ungdomar från olika religioner, ett ”interfaith-projekt”. Redan har Jagriti Vihara bidragit med viss hjälp för träffar och lånat ut möteslokal. Inom området finns minst fyra religioner: hinduism, naturreligion, kristendom och islam.

Utställningen
Fotoutställningen om Jagriti Vihara kommer att visas vid Social Forum 8–9 okt i Göteborg. Temat är ”Kvinnosolidaritet över gränserna”. Ola ska hålla föredrag om Jagriti Vihara och dess satsning på just kvinnor.
  
Har du idéer om var vi kan placera utställningen, på bibliotek, i skolor, i kyrkor, så hör av dig till Karin Mattsson, tel 0522-75073, karinmattsson@telia.com. De tolv utställningsskärmarna är lätta att frakta genom landet.

Nyhetsbrevet
Senaste nytt från Jagriti Vihara berättas av Jaya som just nu hälsar på i Sverige. Han reser nästa vecka vidare till Norge för att besöka en lång rad folkhögskolor där. Brevet är undertecknat Jayaji. Kanske förvirrande för svenska läsare. De två sista bokstäverna är ett artigt tillägg på namnet, när man högaktar personen. Och det stämmer ju i hög grad för ledaren av Jagriti Vihara, Jayaji.
  
Vi frågade Jaya lite mer om det arrangerade äktenskapet som nämns sist i brevet. Att det går till så är ju helt vanligt i Indien. Men att en sådan uppgift också kan åligga Jagriti Vihara är både förvånande och glädjande att höra.
  
Jaya förklarade: ”Saloni är cirka 26 år tror man och egentligen för gammal till att hitta en man. Hon är mycket blyg och stod mest och diskade i köket. Mannen som vi har hittat är frisör och frånskild, och Saloni fick möta honom genom Jagriti Viharas hjälp. De tyckte om varandra. Så blev de gifta. När Saloni fick feber efter bröllopet, så pysslade mannen mycket väl om henne, så Saloni är mycket nöjd. Vi tror att det ska bli bra.”

Spara pengar åt JVV!
Har du e-postadress, så meddela den till helena.nord@telia.com, så får du medlemsbrevet till din dator. På så sätt sparar vi pengar på papper, tryckning och porto. Och har du bytt e-postadresseller postadress, så tala om det för Helena, som har hand om adressregistret för JVV-medlemmarna.

Varma hälsningar från styrelsen

Ljungskile 16 sept 2005

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman

 


Medlemsbrev nr 4/2005

Kära Jagriti Vihara Vän!

Under hösten har Jaya varit på en turné i Skandinavien. I Sverige föreläste han vid Social Forum i Göteborg, 8-9 okt, där JVV medverkade med utställning och även Ola Friholt höll föredrag. Dessutom har Ljungskile folkhögskola, Södertullskyrkan i Uddevalla och Kalix folkhögskola fått snabba besök av Jaya. Men mest har han rest runt i Norge den här gången. Han har haft många goda möten på folkhögskolor där unga  studerande visat stort intresse för det arbete bland ursprungsfolk som Jaya presenterat. För elever på Ringerike folkhøgskole var det en förberedelse inför deras Indienresa i februari 2006, då de som vanligt ska besöka Jagriti Vihara. Ordföranden Otto Brørby i norska stödföreningen Jagritis Venner hade lagt upp resrutten.
  
Den 11 november flög Jaya tillbaka till Indien. Vi har hört att han ådragit sig en förkylning med hosta och fått problem med lungorna, sedan han kom hem. Hoppas han snart blir bra igen. Jaya är en fantastisk, samlande kraft för allt vårt arbete i JVV och för Jagriti Vihara. Till sommaren är det 40 år sedan Jaya första gången besökte Norge, då han fått ett stipendium på Hallingdals folkhøgskole. Utan den resan hade inte Jagriti Vihara funnits. Ingen visste då att det skulle bli en så viktig och omvälvande följd av det stipendiet på en Grundtvigs folkhögskola.

Ekonomi
Tack vare att vår egeninsats för Sidabidraget är bara 10% nu mot tidigare 20 %, har vi fått bättre ekonomi och kan nu skicka 600 dollar i månaden till den löpande driften på Jagriti Vihara. Men när generatorn plötsligt gick sönder och inte kunde lagas, skickade några generösa medlemmar pengar direkt till Jagriti Vihara för inköp av en ny generator, till frakt och installation. Underbart att få ett så oväntat stöd! De pengarna räckte också för att åtgärda ett annat akut problem: det regnade in genom taket över den stora samlingssalen, och så blev hålet lagat.

 

Medlemsavgift
Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2006, vår förenings stadiga inkomst. Alla pengar behövs.
  
Hör av dig om du får det här brevet per post, men har en e-postadress. I så fall vill vi skicka medlemsbrevet som e-post i fortsättningen. Det sparar pengar åt JVV och arbete för styrelsen. Meddela Helena Lundblad. Hennes e-postadress: helena.nord@telia.com
  
Glöm inte att meddela också om du flyttat och fått ny adress, eller om du bytt e-postadress.

 

Julklapp
Som vanligt vill vi ge ett bra tips till dig som vill ge alternativa julklappar Vi skickar med ett julkort att använda för en gåva till Jagriti Vihara. Du som får e-post får göra ett eget kort. Tag ett rött papper och rita av den lilla statyn Vatsalya, som finns på foldern, den som symboliserar att pedagogiken på barnskolan ska vara som kärleken mellan mor och barn. Klistra gärna på en strålande stjärna också.

Ola besöker JV
Vår ordförande Ola Friholt och hans fru Erni reser till Indien i december. De kommer att besöka Jagriti Vihara på nyåret 2006 under 16 dagar. Vi har fått Sidabidrag för Olas resa, som mycket handlar om att se på de projekt som pågår och som Sida stöder. Dessutom ska han och personer på Jagriti Vihara skriva ner planer för  fortsatt utveckling av arbetet. Sedan ska vi ansöka om nytt Sidastöd. Vi önskar dem alla stort utbyte av möten och samtal.

Flickskolan
Jaya berättade när han var i Sverige om den gripande avslutningen av flickornas skolgång, de som fick en 9 månaders alfabeteringskurs på Jagriti Vihara. Flickorna grät väldigt mycket när de måste lämna ”sin skola”. Det hade varit en så god och annorlunda period i deras liv. Några har beretts möjlighet att fortsätta skolgången i den skola Jagriti Vihara driver i McCluskieganj.
  
Naturligtvis borde den nu prövade alfabetiseringsskolan för flickor få fortsätta med nya kurser. Det finns redan en lång kö av flickor som vill gå i skola på Jagriti Vihara. Men när ansökan om bidrag för detta skickas in till regeringen, kommer inte ens ett svar. Det är omöjligt att driva skolan utan något statligt stöd, även om detta ändå inte skulle räcka till alla utgifter för flickornas skolgång, som internat och lärarlöner. Men det är ett så viktigt arbete, att Jagriti Viharas ledning anstränger sig att hitta möjlighet att fortsätta.
  
En skolresa till Bodh Gaya för några högstadieklasser från McCluskieganj är ett helt nytt inslag i skolgången. Vi gläds med barnen som fick se det vackra tempelområdet där buddhismen uppstod. Att övernatta på ett logement och åka buss två hela dagar var också en ny upplevelse.

Våld och terror
Förskräckande nyheter mötte Jaya när han kom hem: terror och våld i båda staterna Bihar och Jharkhand. I Bihar i Jehanabad distrikt terroriserades en hel stad och omringades plötsligt av tusentals beväpnade gerillamän. Huvudpolisstationen omringades och explosioner skakade husen som i en jordbävning. Folk flydde skräckslagna ut på gatorna. Den 13 nov lyckades maoistgerillan omringa och inta ett fängelse. Några poliser och fångar dödades och 389 fångar som hörde till gerillan fritogs.
  
Ingen vet hur fortsättningen blir. Folk är rädda. Men många ute i avlägsna byar får inga nyheter. Det är en uppgift för Jagriti Vihara att sprida fakta om förhållanden som media publicerar. Folk är vana att leva med osäkerhet. I ett brev från Jagriti Vihara återges en uppgift från en tidning: Staten avsätter 27 rupier per person och år för att bevara säkerheten för medborgarna (ungefär 5 kronor), medan 4 miljoner rupier avsätts för bekvämlighet och säkerhet för varje minister. I brevet kommenteras detta med humor: ”För att känna sig säker i vårt land, i synnerhet i de fattigaste och politiskt mest utsatta områdena, måste man bli minister eller administrativ chef eller polischef. Alternativt en mäktig affärsman eller industripamp som kan bygga upp sitt eget säkerhetssystem.”
  
Brevet avslutas i en hoppfull ton: ”Vi är uppmuntrade av samarbetet mellan bybor som oförtrutet fortsätter med skol- och jordbruksutveckling understödda av oss på Jagriti Vihara.”

Årsmötet
Föreningen Jagriti Viharas Vänners årsmöte äger rum lördag 18 mars 2006 på Ljungskile folkhögskola. Mer om programmet i nästa medlemsbrev.

Med förhoppningar om ett gott nytt år, både för oss här i Sverige och för människor i byarna omkring Jagriti Vihara

Ljungskile 10 december 2005

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman

 

Julhälsning JVV 2005

Ännu ett solvarv närmar sig jultid. Vad har vårt senaste projekt åstadkommit, sett i det mänskliga perspektivet? Tre års arbete i bortåt tjugo byar, där grupper av kvinnor nu samlas för att gemensamt verka för en ljusare framtid. De sparar till gemensamma satsningar på små hantverks- och industrienheter byggda på lokala resurser som jord, växter, träd och husdjur. Sakta växer ett självförtroende fram. En hoppets strimma i decembermörkret.
   Men på många håll i världen skenar utvecklingen bakåt. Medan dödssjuka flyktingbarn lämnas utan vård i sina sängar i Sverige väntar jordbävningsoffren i Kashmir under bar vinterhimmel på undsättningshelikoptrar som inte kommer, trots att Indien och Pakistan innehar tusentals militärhelikoptrar.
  
Så som världen regeras får vi inte förvånas över att den indiska maoistgerillan i Ranchis omgivningar nyligen dödat hundratals poliser och sprängt polisstationer och fängelser, en våldsorgie med lika lite framtidshopp som någon global supermakt.
   Ändå bygger vi alla stilla och oupphörligt vidare på det fredens imperium som jultider ständigt påminner oss om.
   Det nya årets två första veckor skall ägnas åt planering av kommande steg i bykvinnornas liv runt Jagriti Vihara: Det som de producerar ska också säljas. Hur går vi förbi de exploaterande mellanhänderna? Även där anas det reaktionära våldet. Men var om inte i Indien kan vi med Mahatman (Den store anden) upprepa att ”fred är vägen”?

God Jul och Gott Nytt År
med lika delar glädje, allvar, ansvar och handling tillönskas alla som läser detta, från styrelsen för Jagriti Viharas Vänner,
genom


/Ola Friholt

Stäng fönstret