MEDLEMSBREV 1–4 ÅR 2002Medlemsbrev nr 1/2002 Kära medlemmar i SFIB!


Med detta brev kommer kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse och kassörens rapport med revisionsberättelse.
  Vi i styrelsen önskar er alla hjärtligt välkomna till årsmötet som hålls på Ljungskile folkhögskola. Vi hoppas att många skall komma och tillföra friska fläktar i diskussionerna och höja vår optimism inför kommande insatser.

*

Förra årsmötet uppmanade oss alla att föra en diskussion om nytt namn på föreningen. Av detta har hörts mycket lite, men vi har ändå en motion om nytt namn att behandla på årsmötet.
  Inför vår diskussion vill jag resonera lite kring namnfrågan. Vad är rätt i den tid vi lever i? Vad bör man förvänta sig av ett föreningsnamn? Det är modernt med slagordsartade förkortningar, alltifrån statliga Sida till kampanjen Ungt Val. Traditionellt slagkraftiga ter sig Rädda Barnen, Röda Korset och Forum Syd, delvis inarbetade, stora och berättande om ett innehåll.
  För välgörenhetens eller den humanitära hjälpens organisationer finns/fanns namn som Erikshjälpen och Frikyrkan Hjälper. I det sammanhanget finns en given målgrupp/stödjarskara att vädja till, allt byggt på medlemsrika rikstäckande organisationer.
  Tydligheten tycks viktig: Istället för det tydliga Frikyrkan Hjälper kom det svårtolkade men moderna Diakonia. Men intressegruppen är ändå given.
SFIB uttytt Svenska Föreningen för Indisk Byfolkhögskola berättar om ett innehåll som idag har vidgats bortom namnet SFIB, vilket dessutom ter sig långt och ohanterligt. Mer slagordsmässighet är önskvärd. Att stryka "Svenska" skulle förbättra avsevärt. Men FIB kolliderar olyckligt med andra namn.
  Alltså: önskvärt ur min synvinkel är ett kort, slagkraftigt och informativt namn som genast förstås till innehåll och som vi själva trivs med det från början.
  Namnfrågan ter sig mycket viktigare idag, när de gamla banden med engagerade lärare och elever vid folkhögskolor har försvagats.
Vi har ingen given målgrupp.

*

Eftersom tre styrelsemedlemmar besökte Jagriti Vihara nyligen, kommer vi att efter årsmötet visa färska diabilder och berätta om verksamhet och dagligt liv i Jagriti Vihara och i byarna däromkring. Vi hoppas också få besök från norska Jagritis Venner under och efter årsmötet. Mer samarbete och fördelning av bördor kan bli en del av framtidens lösningar.

*

Att det nu gått 30 år sedan SFIB startades, är verkligen värt att fira. Mer om det vid vårt årsmöte.

Mycket välkomna!
Ola Friholt


Medlemsbrev nr 2/2002

Hej SFIB-medlem!
Efter ett inspirerande årsmöte känner vi oss styrkta att arbeta vidare. I protokollet kan Du läsa vad vi beslutade och hur vi firade 30-åringen SFIB. Kanske byter vår förening namn till Jagriti Viharas Vänner, JVV, efter nästa årsmöte. Kassörens rapport för 2001 med revisionsberättelsen bifogas. I ”Gåvor från enskilda”, som är drygt 91 000 kr, ingår den storslagna uppvaktningen till en 60-åring på runt 60 000 kr. Den födelsedagen räddade SFIB:s ekonomi förra året. Kunde inte fler låta sig firas på det viset? Vi skickar så gärna ut tackbrev från SFIB till gratulanterna.
   Du får också en aktuell lista med namn, adresser och telefonnummer till styrelsemedlemmarna och till Jagriti Vihara i Indien.

Nya medlemmar
Vi har fått ett 15-tal nya medlemmar i SFIB. Ni nya hälsas mycket varmt välkomna. Som ingångspresent får ni den info-skrift som Ola Friholt skrev förra året. Den beskriver förhållandena i Indien för stamfolk och belyser utvecklingen för Jagriti Vihara till ett viktigt centrum för frigörelse och byutveckling i delstaten Jharkhand.
   Har vi missat att skicka till någon, så hör av Dig. Det är också möjligt för alla medlemmar att beställa ett eller flera exemplar av skriften. Den är bra att använda när man vill rekrytera nya medlemmar eller berätta om Jagriti Vihara. Vi skickar gärna. Den kostar 10 kr/st + porto.

Värme och vattenbrist
I senaste nyhetsbrevet från Jagriti Vihara får vi veta att det är omkring
40 grader varmt. De har mycket ont om vatten. Därför känner de stort behov av att precis som i byarna arbeta på Jagriti Vihara med ”Watershed Development Scheme” för att ta tillvara och spara regnvatten. Nu när de har skaffat sig erfarenhet om hur det går till, ska det väl vara möjligt att lösa problemen som beror på brist på vatten, står det i brevet.

Norad i Norge
Gaute Gunleiksrud, projektledare för Interfolk, de norska folkhögskolornas biståndsorganisation, har besökt Jagriti Vihara under april månad. Vi har fått en mycket intressant rapport från hans besök och tankar om hur vi i Norden på bästa sätt ska kunna stödja våra vänner i strävan att ge de mest utsatta ett människovärdigt liv. Norad, Sidas motsvarighet i Norge, har en ny satsning på bistånd till stamfolk. Det skulle kunna göra det möjligt att få norska pengar till Jagriti Vihara.
   I september ska vi i styrelsen träffa folk i den norska Jagritis Venner-gruppen och samråda om hur vi kan hjälpas åt för Jagriti Viharas bästa.

Sida i Sverige
Ola Friholt har arbetat hårt under april månad med att slutföra ansökningen till Sida. Den lämnades in i tid före 1 maj tillsammans med aktuella papper från Indien som visar att delstatsregeringen och lokala instanser i Jharkhand är införstådda med de nya utvecklingsplanerna på Jagriti Vihara. Ansökan har förberetts av SFIB och Jagriti Vihara tillsammans i tio månaders tid genom brev och personliga möten vid Olas besök i Indien under december.
Ola presenterade den nya projektplanen på årsmötet. Han skisserade den också i verksamhetsberättelsen i förra medlemsbrevet.

PAFF
Om vi beviljas pengarna vi ansökt om från Sida, så gäller det ett projekt som pågår i minst tre år. Därför kommer det att dyka upp i medlemsbreven framöver. Vi tycker i styrelsen att det skulle vara bekvämt att ha ett smidigt namn för projektet. Vi tänker kalla det PAFF uttytt Plan för Aktivering av FotFolk. Det handlar alltså – enkelt uttryckt – om att

1) leta efter villiga och lämpliga personer
2) utbilda dem
3) låta dem arbeta som ”animatörer” i byarna, vilket innebär att inspirera och aktivera folk att förbättra sin situation på olika sätt
4) utbilda ytterligare personer till ”entrepenörer” med social medvetenhet.

Genom detta projekt skulle 10 000 personer nås och utvecklingen kunna bli påtaglig och mycket positiv. Så här skriver Ola till Sida om syftet:

”Att göra dem som marginaliseras och förtrycks av det moderna samhällets expansion i stånd att forma sin egen framtid. Samtidigt vill vi göra kvinnor i stånd att bryta det uråldriga manssamhällets förtryck.”

Ola påpekar också för Sida att efter trettio års uppbyggnad av förtroende, personkännedom och samarbete är det möjligt för Jagriti Vihara att arbeta i ett område – Ranchi distrikt – där varken lägre eller högre lokala tjänstemän vågar visa sig i byarna på grund av gerillans verksamhet. ”Den som verkligen engagerar sig i byarnas väl och ve har dock ingenting att frukta /.../Att kunna agera i denna miljö är kanske Jagriti Viharas allra främsta merit.”

Hur få ihop pengar till egeninsatsen?
Om vår ansökan till Sida beviljas, står Sida för 80% och SFIB för 20% av bidraget till Jagriti Vihara. För vår del betyder det cirka 60 000 kr varje år under tre år, förutom det löpande bidraget till driften. Vi behöver både många medlemmar och många gåvor för att klara av det. Men säkert går det bra, om vi hjälps åt.
Här några tankar om att få ihop pengar:

  • Medlemsavgiften 100 kr, för studerande och pensionär 50 kr, är en viktig insats. Om Du glömt betala medlemsavgiften för 2002 så hittar Du ett X i rutan här bredvid.
  • Du som redan betalat medlemsavgiften kan använda den medsända postgiroblanketten för en extra sommargåva. – Glöm inte adressändring till SFIB om Du flyttar, hälsar kassören Lena Nyström. Synd att medlemsbrev kommer returnerade och stämplade ”Adressaten okänd”.
  • Informera om Jagriti Vihara i olika sammanhang, anordna program, visa utställning och samla in pengar i samband med det, berätta för vänner vid ett vanligt fika hemma och låta ”hatten gå runt”.
    Som hjälp till detta kan Du använda en aktuell diabildserie med text från november 2001, som Inger Dejke kan låna ut. En skärmutställning med foton och text, som belyser det pågående arbetet för utveckling i byarna kring Jagriti Vihara, är under utarbetande och finns klar i höst. Lämplig för bibliotek och skolor.
  • Adoptera en lärare. Se särskilt blad!

Varma hälsningar och förhoppningar om en skön sommar
Ljungskile 1 juni 2002

Inger Dejke, Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 3/2002

Hej SFIB-medlem!
Vi är många som njutit av den svenska sommaren i år och ännu i mitten av september är det sol och värme i en stor del av Sverige. Nyhetsbreven från Jagriti Vihara påminner oss dock om att vi lever under mycket olika villkor och i det senaste, här nedan i svensk översättning, kan vi läsa om våra indiska vänners kamp mot torka, fattigdom och ett korrumperat politiskt system. Att vårt stöd och vår solidaritet har stor betydelse får vi återigen bekräftelse på.

Newsletter 20 augusti 2002

Kära vänner!
Det känns bra att veta att ni har omsorg om oss och vi, era vänner, är fulla av tacksamhet för det stöd ni hittills gett oss. Vi vet att ni hjälpt oss utifrån en djup känsla av solidaritet med medmänniskor som lever under existensminimum, hittills förvägrade de grundläggande bekvämligheter som krävs för att kunna leva mänskligt. Vi tänker på er generositet och vi vill försäkra er om att ert stöd inte lämnas förgäves.
   Vi antar att ni känner till de aktionsplaner vi upprättat för att utveckla landsbygdsområden inom räckhåll för oss. Våra nuvarande prioriteringar är
• utbildning av barn
• utbildning av kvinnor och stärkande av kvinnors makt
• skapande av medvetenhet om miljöförstöring
•trädplantering
•anti-malaria kampanj
•genomförande av "Watershed development" -programmet

Vi är för närvarande mycket upptagna med att ta oss fram och tillbaka mellan Jagriti Vihara och våra projektplatser som ligger i olika byar i Ranchi-, Latehar- och Chatra- distrikten. Vår region har blivit hårt drabbad av monsunens oberäknelighet vilket lett till förödande översvämningar i vår grannstat, Bihar, och ovanlig torka i vår egen stat, Jharkhand. Enligt en officiell deklaration från vår delstatsregering är Jharkhand i torkans klor och därför måste åtgärder vidtagas omedelbart för att få fram spannmål att dela ut bland de svältande människorna.
   Eftersom vi är optimistiska av naturen hoppas vi att regeringen kommer att fullfölja sitt löfte den här gången. Den svåra situationen för de fattiga ute i byarna är verkligen mycket sorglig men trots hjärtats sympati kan vi inte köpa spannmål med våra egna pengar för att dela ut bland de svältande. Sedan en tid tillbaka har vi inte ens kunnat betala kostnaden för uppehälle till många av våra frivilligarbetare vilka har stått inför ekonomisk kris. Vi får bara 500 dollar per månad till de löpande kostnaderna. Den summa vi har till förfogande idag är otillräcklig med tanke på det antal projekt vi har och de områden dessa projekt täcker. De andra summor vi har fått från olika källor har alla varit öronmärkta och har inte kunnat användas till uppehälle för arbetare och frivilligarbetare. Det sorgligaste är att krångligheten i vår regerings byråkratiska system har plågat oss och andra som velat organisera räddningsoperationer i avlägsna och försummade byar i den här delstaten.
   Samtidigt som vi nämner om våra behov och problem är vi medvetna om hur svårt det är att samla in pengar i dessa dagar då de flesta människor upplever att de också saknar pengar för att kunna försörja sig som medlemmar i ett konsumtionssamhälle. I vilket fall som helst, låt oss alla göra vad vi kan för att hjälpa våra medmänniskor i trängande behov av stöd.
Med vänliga hälsningar
Sushil, Suman och andra som arbetar för Jagriti Vihara

I ett e-mail som kom 12/9 skriver Suman: Nu har det börjat regna men den skada som den långa torkan har orsakat kan tyvärr inte repareras.

Ekonomi
Som ni vet skickar vi sedan en tid tillbaka 500 dollar per månad. Vår kassör Lena skickade i början av augusti 2500 dollar för augusti-december men som nämns i brevet räcker det inte ens till den löpande driften för närvarande. Vi välkomnar alla idéer som kan leda till att vi kan skicka mer pengar. På gång är ju vår ansökan till Sida som vi skrivit om i tidigare medlemsbrev. Vi hoppas på besked om den i slutet av året.
En medlem har erbjudit ett regelbundet givande så att vi nästa gång ska kunna skicka 550 dollar per månad. Ett sådant regelbundet givande är extra värdefullt.
   Vår idé om att adoptera en lärare har lett till att 2 lärare nu kunnat "adopteras". Idén innebär att 800 kronor sätts in för en lärare en gång per månad på SFIB:s postgirokonto 52 72 80-2. Dessa pengar läggs till när pengarna till den löpande driften skickas samtidigt som vi talar om för våra indiska vänner hur många lärare som "adopterats". På en arbetsplats här i Sverige har personal gått samman och 20 personer betalar där genom överföringar från lönen 40 kronor per månad. Vill ni sprida information om adoptera en lärare - idén så finns det informationsblad i A3-format att beställa genom Inger Dejke, tel:0522-22822.

Värva medlemmar
Med detta brev får ni ett vackert vykort i 2 exemplar med foton, inte helt nytagna men fortfarande aktuella, från Jagriti Vihara. En idé är att behålla det ena och skicka det andra till en vän som kunde vara intresserad av att bli medlem.

Norgeresa
SFIB:s styrelse reser till Ringerike folkhögskola i Norge 22-23/9 för att träffa bland andra Tove Lonne från Jagriti Venner och Gaute Gunleiksrud, projektledare för Interfolk, de norska folkhögskolornas biståndsorganisation. Vi hoppas på givande samtal bl. a. kring hur vi bäst ska stödja våra gemensamma vänner på Jagriti Vihara.

Världens Kurs till Indien
Snart reser Världens Kurs, terminskursen på Ljungskile folkhögskola, till Indien och Jagriti Vihara med Inger Dejke som en av ledarna. Mellan 22/10 och 12/11 är de borta. I nästa medlemsbrev, som brukar komma i december, hoppas vi på en reserapport från besöket på Jagriti Vihara.

Hemsidan
En liten påminnelse om att titta på vår hemsida då och då. Ibland lägger vi ut aktuell information där som kan intressera er.

Med varma hälsningar den 14 september 2002

Inger Dejke, Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 4/2002

Kära Jagriti Viharas Vänner!
Dags för årets sista medlemsbrev, som innehåller flera julklappstips, recept på läckerheter med Jaya som kock, senaste nytt från Jagriti Vihara och tankar om framtiden.

Jaya på nordiskt besök
Under september och oktober besökte Jaya Sverige och Norge. Han hade några dagar av välbehövlig semester, hälsade på vänner, höll föredrag på folkhögskolor och deltog i en konferens i Tromsø: »Forum for Urfolksspørsmål i bistanden«. Norska motsvarigheten till Sida, Norad, har för avsikt att satsa på bistånd till urbefolkningar. Det skulle kunna betyda att en del pengar kan går till adivasi i Jharkhand genom Jagriti Vihara. Jagritis Venner i Norge planerar att ansöka om det.
   När Jaya hälsade på i Ljungskile, visade det sig att han är en god kock. Det var en överraskning. Han har lovat att SFIB:s medlemmar ska få två prisvärda recept. En andlig soppa och en god dryck. Varsågoda!

Spiritual soup

8 potatisar skalas, skärs i klyftor, kokas mjuka och mosas därefter.
Töm potatismoset i
1 liter vatten
1 dl olja, knappt
2 tärningar grönsaksbuljong
8 tomater
1/2 tsk curry
4 tsk kummin
1/4 tsk gurkmeja
lite salt efter smak
Allt detta kokas.
Sist tillsätts 1 tsk timjan
Eventuellt kan man lägga i gröna
och/ hackad broccoli

Lassi

2 glas vatten
1/2 liter lättyoghurt
3 dl gräddfil
1 mosad banan (KRAV-märkt)
4 msk socker
1 tsk kardemumma
Vispa ihop det hela och servera i glas.


Styrelsen på besök i Norge
En solig lördag i september reste fyra av oss i styrelsen till Ringerike folkhøgskole. Det är där SFIB:s motsvarighet i Norge, Jagritis Venner, har sitt »högkvarter«. Vi hade värdefulla överläggningar om hur stödet till Jagriti Vihara kan samordnas. Bland annat ska ett gemensamt vykort tryckas, utställningar kan användas både i Sverige och Norge, inbjudan till Jaya eller annan person från Jagriti Vihara som besöker Norden kan bekostas omväxlande av SFIB och Jagritis Venner. Filmaren Trond Berg har gjort en utmärkt informationsfilm om det arbete som utförs i byarna omkring Jagriti Vihara. Han filmade i våras och har klippt den klar i höst. Filmen finns på video, är 30 minuter lång, har norsk text och tal (lätt att förstå). Titeln är talande Derfor trengs Jagriti Vihara (Därför behövs JV). Den filmen får vi använda också i Sverige.

Världens kurs på Jagriti Vihara
Som vanligt har terminskursen Världens kurs på Ljungskile folkhögskola gjort en tre veckors studieresa i Indien och även besökt Jagriti Vihara. Vi blev mottagna på bästa sätt. En glad överraskning var de vitmålade väggarna i rummen på flickinternatet, där vi bodde. Så mycket ljusare och trevligare! Även toaletter och tvättrum hade fått de betonggrå väggarna vitmenade.
   En annan nyhet var skyltar på hela området som visar besökare vad som finns där. Vid vårt hus t.ex. stod det WOMENS´ HOSTEL textat med vitt på en blåmålad metallskiva som tillverkats på Jagriti Vihara. Även text på hindi förstås. Andra skyltar: SKILL TRAINING CENTRE, ENVIRONMENT STUDY CENTRE, NURSERY (det gäller plantskolan), PROJECT OFFICE, MANGO GROVE och så vidare. Det ser prydligt och trevligt ut. En god orientering för de många, många som besöker området för att få råd i olika frågor.
   En skylt har texten TRIBAL ART & CRAFT. Den syftar på det fina arbetet som vävaren Baijnath utfört under några år. Han tillverkade de mest konstfulla vävnader i en teknik som varit igång i kanske 2000 år. Vi har kunnat köpa dem både i Sverige och Norge. Tyvärr har han tillsammans med sin fru nyligen flyttat tillbaka till sin hemby. Han trivdes bra och ville fortsätta, men hans fru fann sig inte tillrätta. En ung man från samma by har kommit till JV och ska pröva sina färdigheter. Hoppas han kan lära sig väva lika fint!
   Lucy, lärarinnan som varit som en mamma för alla flickorna i barnskolan, har sedan några år en egen familj. I juli utökades den med en liten pojke som heter Anop. Storasyster Ocin är mycket stolt. Grattis!
Jordfräs och medicinalväxter
   Till de glädjande nyheterna hör också en jordfräs, som fem adivasikvinnor fått möjlighet att köpa. Med den plöjer de upp nya odlingslotter på Jagriti Viharas marker. Grönsaker och oljeväxter frodas. Det är starka, duktiga kvinnor som driver mycket av utvecklingen med det stöd de får från folk på Jagriti Vihara. De arbetar, »startar eget«, sparar pengar i en »kvinnobank«, lånar ut pengar till medsystrar och tar dessutom hand om sin familj.
   I somras påbörjades en ny odling av medicinalväxter. På sikt kan den komma att betyda mycket. Ännu är det på försöksstadiet. Tål växterna klimat och jordar på Jagriti Vihara? Prydliga skyltar visar vad det är för växter som det luckras och vattnas omkring. Sushil är chef för odlingen som finns alldeles utanför det hus där han bor. Som vanligt experimenterar man sig fram på Jagriti Vihara. Efter många års försök har det i år lyckats med bananodling: flera pampiga bananträd med stora bananstockar. Bananer är ett viktigt tillskott till maten. De har nu kommit för att stanna. Att sedan bli självförsörjande med örtmedicin, kunna lära ut odling till omgivande byar och sälja tillredda medicinska preparat, det är hägrande mål för framtiden.

Två skördar i Dumaro
Vandringen till byn Dumaro 4 km bort och besöket där hörde till det bästa Världens kursarna var med om i Indien. Att den här eftersatta byn tack vare den nya bevattningen, som möjliggör två skördar per år, har ökat avkastningen med 10 000 kg vete och dessutom mängder av rotfrukter och grönsaker, det låter mirakulöst. Inte undra på att byns sångare sjöng för oss en nydiktad lovsång om vattentornet och kanalerna och de grönskande fälten.
   En annan utflykt vi gjorde gick till högstadieskolan i Mc Cluskieganj. Runt 250 elever går där och lärarlönerna betalas av Jagriti Vihara. Med stor glädje berättade Rajesh och Sushil att det öppnats en ny skola för småbarn i samma lokaler. Det finns ingen annan skola för barnen i området. Särskilt nöjda var de med att det är fler flickor än pojkar som kommer till de nya klasserna. Det rimmar väl med den medvetna satsningen på just flickor och kvinnor.

Seminarium om BROTT MOT KVINNOR
Suman på kontoret i Ranchi skickade i hast och glädje ett mejl. Så här lyder det:
   »I förrgår (17 november 2002) ägde ett seminarium rum på Jagriti Vihara om BROTT MOT KVINNOR. Vi hade bara bjudit in 250 kvinnor att delta i seminariet men över 500 kvinnor samlades i vår föreläsningssal. Tyvärr måste många av dem lyssna till talarna stående, 7 kvinnor från Ranchi och 5 från de närliggande byarna.
   Det här endagsseminariet var mycket lyckat enligt vår uppfattning. En tidningsreporter var också närvarande vid seminariet. Han uppskattade samspelet mellan kvinnorna mycket.«

Ny utställning
I dagarna har utställningen Jagriti Vihara, centrum för byutveckling, blivit färdig. Den innehåller 28 färgfoton med text monterade på 12 lätta pappskärmar i format 70x100 cm. Den är gjord av Ola Friholt och Inger Dejke. Hör av Dig om Du vill låna utställningen. Den går lätt att skicka inpackad i en kartong. Du kan också beställa ett föredrag i anslutning till utställningen. Vår ordförande Ola Friholt försöker gärna komma. Han håller också i bokningslistan för utställningen. Ring till honom! 0304-512 15 (även fax) SFIB:s hemsida
   Tag för vana att titta på vår hemsida nu och då. Där lägger vi fortlöpande in nyheter. www.go.to/jagritivihara
   På hemsidan finns fotot av lärarna på skolan i McCluskieganj. Fundera på om Du inte kan slå Dig ihop med några vänner och arbetskamrater och adoptera en lärare, alltså betala lönen till en av lärarna varje månad.
Glöm inte att meddela oss Din e-postadress. Det gör att vi kan skicka medlemsbrevet som mejl. Sparar in portot.

Julklappstips
Vi skickar med ett rött julklappskort i år igen. Förra julen var det många som fick en gåva till Jagriti Vihara som julklapp. En god idé!
   Också de fina planscherna med foton från miljön på JV kan bli vackra julklappar. Se bifogade blad! Beställ genast de motiv Du vill ha, köp en ram och Du har en så fin tavla att hänga på Din egen vägg eller att ge bort till en vän.

Medlemsavgiften
Inom kort är det nytt år 2003. Vi ber Dig betala medlemsavgiften snarast möjligt. Pengarna behövs så väl på Jagriti Vihara. 100 kr / 50 kr för studerande/arbetslös/pensionär.

Årsmötet
Redan nu vill vi inbjuda till årsmötet lördag 15 mars på Ljungskile folkhögskola. Motionerna behöver vi ha senast en månad i förväg.
Med bästa önskningar om en god jul och ett gott nytt år

Ljungskile 9 december 2002

Inger Dejke        Kajsa Perneman

 

Hälsning från SFIB:s ordförande, Ola Friholt

Kära medlemmar!
F ör ett år sedan hade vår förening glädjen att få ett mycket stort bidrag från en 60-årsjubilar som bett sina vänner satsa på Jagriti Vihara. Detta gav oss en lång respit för att arbeta på framtida inkomster.
   Vi tillvaratog den chansen. En appell till lärarkollegier att sponsra en indisk lärarlön har börjat spridas med vissa resultat. Nytt informationsmaterial har producerats, senast en utställning. Några intresserade har startat en finansierad odling av hälso- och medicinalväxter i Jagriti Viharacentret med målet att sprida denna tillgång till byarna. Och en långsiktig projektplan utarbetades gemensamt i Indien och Sverige.
   Planen handlar om uppsökande verksamhet. I slutversionen omfattar den fyra år. I samråd med Forum Syd delade vi den i två gånger två år. För några veckor sedan fick vi meddelande från Forum Syd att Steg 1 i vår ansökan tillstyrktes och vidarebefordrats till Sida för beslut. Eftersom Forum Syd analyserar och ger rekommendationer ter sig nu sannolikheten mycket stor att vi inom kort ska få ett glädjande besked…
   Steg 1 i projektet är tänkt att bli ännu ett led i aktivering av kvinnor och män i 15 byar kring Jagriti Vihara. Åtta socialarbetare/inspiratörer ska rekryteras och tränas för syftet. De ska aktivera i första vändan 60 personer, mest kvinnor, genom bl.a. kurser och träning i att organisera bybor för gemensamma sociala, ekonomiska och kulturella verksamheter.
   Ytterligare 25 personer, mest kvinnor, ska få yrkesträning av olika slag, kanske mest för hantverk, och ska starta småföretag i byarna. Hjälp till finansiering av sådant via startlån kommer att behövas.
   Kurser och seminarier liksom täta utvärderingsmöten kommer att hållas i centret. Som ni vet har Jagriti Vihara väl förberetts för sådant, med hus för inkvartering, möten, måltider och kulturaktiviteter. Det nybyggda miljöcentret ska få pedagogisk utrustning.
   Om nu allt detta i ett slag vinner stöd av Sida…
   I vilket fall som helst är vår beräknade egeninsats 42 000 kr per år, utöver de cirka 60 000 vi hittills kunnat ställa upp med. Om vi till slut får dra hela lasset kan vi glädja oss åt att den norska vängruppen till Jagriti Vihara lovat delta i helheten. De har tidigare samlat till enskilda projekt, som husbygge och inköp av jeep.
   Det finns förvisso många insatser att göra och vi vädjar därför som alltid om en rundhänt julklapp till Jagriti Vihara.
   Låt oss inte därmed glömma att arbeta för en utveckling mot rättvis handel i världen. Rättvisa betyder otroliga förändringar till det bättre i Tredje världen.

God Ny Jul och Gott Nytt År önskar hela styrelsen genom


Ola Friholt

Stäng fönstret