Nyhetsbrev från Jagriti Vihara februari 2020

Käre vän,
Namaste!

I år har vi upplevt en extremt kall vinter. Det påverkade livet för människorna här djupt. Många personer lades in på sjukhus. De säsongsbetonade grödorna särskilt grönsaker har förstörts helt av regn och hagelstormar. Jordbrukarna var oroliga och besvikna över situationen. I vårt möte med byborna uttryckte de sina känslor. Det var känslor som berörde oss djupt. Vi uttryckte vår medkänsla med byborna.

För några dagar sedan hade vi ett möte med kvinnogruppen för att få veta om aktiviteterna i byarna. De uttryckte sina upplevelser på ett mycket positivt sätt. De sa att de träffas en gång i månaden för att diskutera om deras sociala och ekonomiska ställning. Vi är mycket glada över att kunna säga att de fortfarande arbetar tillsammans med samma anda och entusiasm. De diskuterar utbildning av sina barn, aktiviteter i självhjälpsgrupperna och hälsotillståndet bland byborna. De sa att de nyfödda barnen vaccineras mot vissa dödliga sjukdomar. Barn får utbildning i olika skolor. Vi är nöjda med diskussionen och är nöjda med deras utveckling och hoppas att framtiden för den unga generationen går i rätt riktning. Jagriti Vihara och dess volontärer har spelat en mycket viktig roll för att öka medvetenheten i samhället och för att förbättra tillståndet för utbildning och utveckling i byarna.

Vi har besökt två skolor och haft ett interaktionsprogram med elever och lärare. Vi diskuterade det nuvarande utbildningssystemet och examensmönstren. De hade en gruppdiskussion om utbildningens betydelse för samhällets utveckling. Det var en bra diskussion.

Förra veckan bröts vattenledningarna på tre platser i campus Jagriti Vihara. Det var mycket svårt att hitta en rörmokare. Tre dagar hade vi vattenbrist på Jagriti Vihara. Efter tre dagar hittade vi en rörmokare och fick allt reparerat. Nu fungerar det bra.

I mötet med styrelsen för Jagriti Vihara har vi återigen beslutat att gå vidare med Jayas visioner och idéer. Hans idéer är mycket relevanta för vårt samhälle. Vi är glada att två gamla vänner till Jaya besöker Jagriti Vihara denna månad. I avsaknad av Jaya är besök av hans vänner alltid mycket inspirerande för oss. Detta besök kommer också att hjälpa oss att stärka samarbetet mellan JVV och JV. Vi välkomnar våra vänner Per och Markku till Jagriti Vihara och ser fram emot att se dem.


Med mycket varma hälsningar,
Rajesh

 

Stäng fönstret