NYHETSBREV 2007


Nyhetsbrev från Jagriti Vihara   2007-02-07

Nyhetsbrevet från Jagriti Vihara är den här gången skrivet av JVV-medlemmen Rosa Falck. Hon besökte Jagriti Vihara första gången vintern 1978–79. Då var det en byfolkhögskola. Nu har hon besökt Jagriti Vihara igen tre veckor över jul och nyår. Hon finner att så mycket utvecklats under åren. Nu är det ett byutvecklingscenter med många hus för olika verksamheter, något som också kräver ekonomiska resurser för att hållas igång.

När jag vaknade upp första dagen på JV och i dagsljus promenerade omkring på området och såg allt som hänt var min första tanke: Hur är det möjligt att med handkraft så totalt förändra ett område? Det som för 28 år sedan var ogenomtränglig terräng, där man av rädsla för ormar knappt vågade gå, var nu vägar anlagda. Vägar som ledde till alla husen med plats för olika verksamheter. Längs alla vägar var en kraftig tättväxande kantväxt planterad. Jaya förklarade att ormar ogärna slingrar sig igenom denna växt och att det under sommaren när ormarna är som mest aktiva utgör ett visst skydd.
   Den största förändringen i området är naturligtvis bättre tillgång till vatten. Där har JV varit med och hjälpt till så att de medel som kommit från regeringen har nått ut till folket i området. Över 300 brunnar har på detta vis grävts eller borrats. Arbetet fortsätter och hela veckan mellan jul och nyår höll personal från JV på i en närliggande by att hjälpa till att installera en vattenpump för bevattning.
   Bättre tillgång på vatten ger bättre hygien, möjlighet till bevattning och därmed mer föda och bättre hälsa.

Ganges
Man skrev mycket i indiska tidningar om att Himalayas sluttningar, där Gangesfloden har sitt ursprung, blir allt snöfattigare genom jordens allt högre temperatur. Under sommarmånaderna har smältvatten härifrån utgjort vattnet i Ganges. Sedan har snötäcket växt till sig under vintern för att åter vara en vattenreservoar under sommaren. Detta gäller inte bara för Ganges utan för sex av världens största floder som har sitt ursprung i Himalaya och förser hälften av jordens befolkning med vatten. Men dessa stora globala problem går inte att ta till sig för människor som kämpar för att överleva drägligt idag.

Ett kvinnoöde
I allt man gör betonar man att flickorna har lika stort värde som pojkarna. Man kräver t.ex att andelen flickor skall vara minst lika många som pojkarna i en skola för att JV skall stödja den. Men denna strävan att ge flickorna självförtroende ger också konflikter.
   En dag blev Jaya uppsökt av en kvinna. Som flicka hade hon gått i JV:s skola. Hon var begåvad och hade dessutom haft en pappa, som stöttat henne, men han är nu död. Hon fick en tjänst som lärare och rektor på en skola. Men hennes mamma hade satsat allt familjen ägde för att flickan skulle bli bra gift. Hon gifte sig med en välutbildad man från Delhi. Denne man klarade inte av att hon var själständigt tänkande, utan han misshandlade henne så svårt att hon hamnade på sjukhus.
   Hon hade nu flytt från honom och kontaktade JV och undrade om de kunde hjälpa henne att komma i kontakt med  kvinnogruppen i  staden Ranchi för att få hjälp att ta sig ur äktenskapet.

Jagriti Dialog
För att få ut information i byarna kommer man att börja ge ut en enkel skrift. Man har nu fått klartecken från myndigheterna att detta är godkänt och att ett exemplar av första skriften ska skickas in. Ett krav är att inga utländska pengar får användas till detta. Skriften skall heta ”Jagriti dialog” och Alok kommer att vara ansvarig för den.

Ringar på vattnet
Mitt helhetsintryck är att mycket har hänt och händer. Men för en västerlänning är det otroligt svårt att förstå hur tungjobbat allt är. Dessutom måste man hela tiden vara diplomatisk och försöka att inte komma på kant med den beväpnade maoistgerillan som är aktiv i området. Det fanns hela tiden en viss oro, och så nära som i  McCluskieganj (3 km bort) misshandlades fyra personer av gerillan strax efter nyår.
   
För oss här hemma gäller att ha förståelse för att det i vårt tycke går långsamt ibland. Men ett mångårigt arbete börjar ge ”ringar på vattnet”. Skolans gamla elever är lärare och ”förtroendemän” ute i byarna och sprider därmed JV:s tankar och ideologi vidare.

Rosa Falck


Newsletter from Jagriti Vihara

2nd May, 2007

Considering the seriousness of the problems caused by the fast eroding human values in almost all the communities of the present day world Jagriti Vihara planned, about two years ago, several activities to stress the education of human values in all the educational institutions in its region. Jayaji ( Shri S. Upadhyay) took the initiative to make extensive tours of very many schools of the districts of Latehar and Ranchi. His main purpose in visiting the schools has been to inspire teachers for taking effective actions to strengthen the education of human values. 

Health problems
The acute health problems caused by fatal diseases such as Malaria and Tuberculosis (TB) have been some of our concerns and anxieties. Very often we have to help, in all possible ways, the poor people struggling against these diseases. Only a few months ago two friends of ours died. One of them died of tuberculosis and the other died of Malaria. Presently, we are planning to save the life of the daughter of the same man who recently died of tuberculosis. Her lungs are badly infected with TB. A few days ago we had to take her to a doctor for treatment. Her mother, who has no job and no income, and her younger brother, who has been suffering from malnutrition, are in urgent need of financial help. Very often when such unforeseen occasions arise we have to find ways and means to help needy persons around us.

A new magazine
Some of our local friends, who have always extended their moral support to us, have been advising us to publish and circulate a magazine to make people aware of the problems confronting them and also about the possibilities to tackle them. We discussed this suggestion in a meeting of the Executive Committee of Jagriti Vihara and took a decision to publish a magazine in Hindi. This magazine is called "JAGRITI  SAMVAD”

Extreme heat: 42 °C
Our rural development programmes including the project called COMMUNITY UNITY AND PROGRESS THROUGH MAKETING AND CULTURAL ACTIVITIES are being implemented as scheduled. This summer it is extremely hot and therefore we have to postpone certain outdoor activities for a few weeks. The extreme heat (42 degree Celsius +) and lack of drinking water in the villages have made our work slightly more difficult for the present. Anyway, in spite of facing several inconveniences we have cooperated with the villagers in completing the Lift Irrigation Project in three villages. During the dry period after the monsoon season we hope to encourage farmers for using larger areas for cultivation.


The roof of the Assembly Hall
We constantly face financial constraints. Almost all the buildings at Jagriti Vihara need repairs. The roof of the Assembly Hall, which was repaired last year, has to be completely reconstructed. It should be extended on all sides to protect the walls from getting drenched during the rainy season.

For Jagriti Vihara

Rajesh, Sushil & Suman

 


 

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara

Augusti, 2007

För några år sedan beslöt Jagriti Vihara att fokura på värdegrundsfrågor (human values) i skolorna. Jag var ombedd att bidra till detta arbete genom att besöka så många skolor som möjligt. Under det senaste halvåret har jag besökt många skolor och organisationer och även tagit andra kontakter i både Indien och Europa. Vid mina skolbesök har både lärare och elever visat stort intresse för dessa relevanta frågor. Denna positiva respons skulle haft större genomslagskraft, om regeringen också visat intresse att ge sitt stöd. Jag är medveten om att JV:s budskap har nått Utbildningsdepartementet många gånger, men de har inte fått tid att sitta tillsammans med oss och diskutera och reflektera över möjligheterna att göra ett effektivt program att använda i skolorna.

Camp School-programmet
Som ni vet har JV varit engagerad i Camp School-programmet för flickor i åldern 11–14 år, som är analfabeter. Flickorna som deltog kom från fattiga familjer och hade därmed inte fått någon chans till grundutbildning. De var 8 månader på JV och de var mycket ivriga att lära sig läsa och skriva, delta i idrott, karate, sång och gatuteater. De trivdes mycket bra på skolan, och när de slutade hittade många av dem möjligheter att gå vidare till andra skolor. Därefter fick JV ca 200 nya anmälningar. Efter besök i byarna och samtal med familjerna valde JV ut 150 flickor av dessa att delta i en ny kurs.
   Under ett och ett halvt år har kontakt tagits med regeringen flera gånger för att få ekonomiskt stöd. Den huvudansvarige för Jharkhand Education Project lovade skriftligt ett ekonomiskt stöd, men distriktskontoret har inte svarat hittills. Från olika källor har vi fått information om att regeringen har trappat ner bidragen nu. Det betyder att vi måste hitta egna resurser för att kunna fortsätta Camp School. Det är svårt, eftersom vi redan har andra undervisningsprojekt i gång. Men vi vill försöka hitta någon lösning.

Högsta betyg
Vår högstadieskola i McCluskieganj med ca 450 elever har blivit en mycket omtyckt och populär skola. Vi har ungefär 50 % flickor på skolan och de har visat att de är duktigare och mer kapabla än pojkarna. I den slutliga tentamen deltog 60 elever i åldern 15–16 år. Av dem fick 40 elever högsta betyg och resten fick lite lägre poäng. Ingen blev underkänd. Vi gratulerade eleverna och lärarna för utmärkt jobb och föräldrarna gratulerade och tackade oss för utmärkt ledning.

Idrottsläger
På JV pågår just nu ett idrottsläger för 40 flickor och pojkar från hela delstaten Jharkhand. Regeringen stöder detta läger finansiellt. Volleyboll, särskilt för flickorna, gymnastik, löpning och hopp står på programmet. Vi är glada över det här samarbetet med regeringen. Det uppmuntrar särskilt flickor. De är annars så blyga och får inte chansen att deltaga i sporter. Pojkarna tar alltid för sig ändå.

Alla andra projekt är i gång och allt fungerar bra.

Vänliga hälsningar
”Jaya” S. Upadhyay på turné i Sverige

 

Stäng fönstret