Medlemsbrev nr 1–4 år 2006Medlemsbrev nr 1/2006

Kära medlemmar i JVV!

Med detta brev kommer kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse för 2005 och kassörens rapport. Revisionsberättelsen delas ut vid årsmötet.

Nya medlemmar
Under 2005 tillkom 29 nya medlemmar. Vi vill hälsa alla er nya välkomna. Din insats behövs verkligen. Det är ett spännande projekt man får inblick i genom medlemskapet. De fyra Medlemsbreven som vi skickar ut varje år förmedlar färska nyheter från en avsides del av världen. På vår hemsida – www.jvv.se – kan du läsa Nyhetsbrev från Jagriti Vihara, läsa om hur föreningen arbetar, få veta om material att beställa och se bilder från Jagriti Vihara.    

Ola och Erni på Jagriti Vihara
När vi hade styrelsesammanträde i JVV nyligen hade Ola Friholt, vår ordförande, just kommit hem från Indien, där han varit tillsammans med sin fru Erni. Han hade bland annat tillbringat sexton dagar på Jagriti Vihara.
  
Först klarade vi av det gängse samtalsämnet: vädret. Det var så förfärligt kallt på Jagriti Vihara, nattetid från 0 till +5°. Även om det var +25° på dagen så var det kallt på natten utan någon uppvärmning i rummen. ”Vi frös som hundar”. Jaya menade att det har varit ovanligt kallt i år.
  
Sedan berättade Ola mycket entusiastiskt om arbetet som utgår från Jagriti Vihara och som nu når 20 byar: ”Det är jättebra resultat av animatörernas arbete. Nu är det sex män och sex kvinnor. De är mycket duktiga och några av dem är glimrande. Vi hade hoppats att de skulle sätta igång 12 självhjälpsgrupper, men nu finns det redan 32. Idén med Grameen Bank går vidare. Kvinnorna sparar och får låna till små projekt i självhjälpsgrupper. En dag kom högste bankchefen på besök till Jagriti Vihara för att rådgöra om detta. Han kom i en flott bil med ett följe människor. Det var ovanligt och glädjande. Men sen får man ju se om det har någon effekt i praktiken.”
  
Erni Friholt passade på att intervjua och skriva artiklar om skolflickor i högstadieskolan i McCluskieganj, där JV betalar lärarlönerna. Hon talade med flickor av olika religion: hinduism, islam, sarna (ursprungsfolkens naturreligion) och förundrades över hur kloka de är, vilka starka framtidsplaner de har och  hur mycket de förstår av den sociala situationen. Deras omgivande natur förstörs för att skapa elektricitet, men själva får de ingen del av detta.

Ny ansökan till Sida
Ola och personal på JV arbetade intensivt med att planera för framtiden. Redan i höstas skrev vi i Medlemsbrevet om planer på att arbeta med marknadsföring och med att sammanföra människor av olika religioner för att skapa förståelse och samarbete. Något av detta omnämns också i verksamhetsberättelsen. Nu har tankarna kring dessa nya projekt formulerats och skrivits ner. Som tur var fanns det elektricitet två dagar på Jagriti Vihara just när budget och arbetsbeskrivning skulle skrivas ut på datorn, så det mesta hann bli färdigt. Sida kräver en mycket detaljerad plan på många sidor. Ansökan ska vara Sida till handa före 1 maj och gäller åren 2007 och 2008, ”Progress through marketing and cultural action”.

Pengar
Vi är glada över att kunna berätta att det kommer in pengar till JVV, både som medlemsavgifter och som gåvor. Till driften på Jagriti Vihara har vi åtagit oss att skicka 600 dollar/månad. Vidare betalar vi egeninsatsen för Sidabidraget, nu bara 10%.

Nordiska besök
Elever och lärare från Ringerike folkehøgskole har besökt JV i februari liksom en resegrupp från Sverige där flertalet är medlemmar i JVV med Inger Dejke som ledare. Även Gaute Gunleiksrud från Norge planerar en resa i vår tillsammans med släktingar och vänner.

e-post
Som vanligt vill vi be er medlemmar som har e-postadress att meddela den  – om ni inte gjort det tidigare – och säga till om något ändras. Det sparar mycket tid och pengar när vi kan skicka medlemsbreven elektroniskt. Glöm inte heller att tala om den nya adressen om ni flyttar. Skicka till Inger Dejke, tel: 0522-22822, e-post: id@oringe.pp.se

Välkomna till årsmötet 2006
Vi i styrelsen önskar er alla mycket välkomna till årsmötet som hålls på Ljungskile folkhögskola lördag 18 mars Efter mötet får vi se några nya bilder och höra berättelser från de senaste besöken på Jagriti Vihara, som Ola Friholt och Inger Dejke förmedlar.

Ljungskile 27 februari 2006

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman

 


Medlemsbrev nr 2/2006

Kära Jagriti Vihara Vän!
Med det här medlemsbrevet följer goda önskningar om en skön sommar för oss i Sverige och förhoppningar om ett gott och rikligt monsunregn i Jharkhand. Dessutom protokoll från årsmötet, revisionsberättelsen, ett nyhetsbrev från Jagriti Vihara och en aktuell adresslista för styrelsen och andra kontakter i Norge och Indien.

Jaya i Norge
Just nu befinner sig Jaya i Norge. Han besöker ett 40-årsjubileum på Hallingdal folkhøgskole, där han själv gick elev sedan han fått ett stipendium beviljat. Det var så Jaya först lärde känna Grundtvigs pedagogiska idéer, det som gav honom tanken att starta något liknande i en fattig del av Indien. Tänk vad det stipendiet har betytt! Hela den omfattande verksamheten som nu utgår från Jagriti Vihara har sitt frö där.
   
Som vi hört från Gaute Gunleiksrud, eldsjäl för Jagriti Vihara i Norge, ska Jaya möta utvecklingsministern i Oslo, som just ska resa till Nepal. Jaya har ett och annat att säga om gerillan där, som är densamma som håller till i Jharkhand och Bihar. Att möta generalsekreteraren för Norwegian Church Aid, som driver ett arbete för ursprungsfolk i Sydostasien, står också på programmet. Ett föredrag Jaya ska hålla vid en samling i Lillehammer för norska folkhögskollärare har titeln: “Dialog Mao och Gandhi? Fredsarbete i gerillaland”.

Nyhetsbrev från Jagriti Vihara
På sin väg till Norge reste Jaya genom Sverige som hastigast. Han passade på att leverera ett intressant nyhetsbrev, som den här gången alltså är skrivet direkt på svenska. Inte minst flera nyheter från skolfronten är glädjande.
   
När studiegruppen från Sverige besökte Jagriti Vihara i februari, fick Jaya just besked från staten, att 250 flickor som inte haft chansen att gå i skola, skulle få en nio månaders kurs. Stor glädje! På Jagriti Vihara kunde 50 flickor få plats som tidigare. I två andra byar kunde 100 flickor beredas plats i vardera byn. Visserligen en liten ersättning från staten, men ändå så mycket att det skulle gå att genomföra kurserna. Största bekymret just då var att få tid och möjlighet att rekrytera flickor till kurserna. Nu framgår det av nyhetsbrevet att kursen för flickor som är analfabeter krympt betydligt – och detta på grund av byråkratin.

Årsmötet
Årsmötet hölls 18 mars på Ljungskile folkhögskola i en positiv och förhoppningsfull anda. Vi gladdes över innehållet i verksamhetsberättelsen, som visar hur Jagriti Vihara utvecklas och får allt fler arbetsuppgifter för att stödja människor i omgivande byar. Karin Mattsson och Helena Lundblad lämnade styrelsen, Helena efter flera år. Torvald Lundkvist, som varit föreningens revisor i många år avgick också.
   
I styrelsen invaldes André Rodin och Jenni Johansson, som båda besökt Jagriti Vihara vid olika tillfällen.

Ekonomin
Vår kassör låter hälsa att JVV:s ekonomi nu är så god att vi kan höja driftsbidraget till Jagriti Vihara något. Vi skickar 8000 kr/månad tills vidare. Dessutom bidrag till lärarlöner som skickats in till kontot Adoptera lärare. En överraskande donation från ett företag i Storbritannien har vi med tacksamhet tagit emot. Att vår egeninsats för Sida-bidraget nu är bara 10 % gör också att föreningens ekonomi är bättre.

Nytt Sida-bidrag
Ansökan om nytt bidrag från Sida för åren 2007 och 2008 har nu skickats in. Forum Syd behandlar ärendet och ger Sida sina synpunkter i oktober. Sidas svar kommer runt 15 december. Vi hoppas innerligt att vi får ett jakande svar.
   
Nu kan du läsa den intressanta och omfångsrika ”Beskrivning av utvecklingsinsats” som Ola Friholt skrivit med utgångspunkt från alla de frågor som Sida begär svar på för att kunna ta ställning till ansökan. LEO är beteckningen på vår samarbetspart, föreningen Jagriti Vihara. Texten finns på JVV:s hemsida. www.jvv.se

Ny infoskrift
Vid vårt senaste styrelsesammanträde fann vi att vår informationsskrift behöver revideras och även förses med ytterligare något kapitel. Så mycket nytt har tillkommit under de senaste åren att nuvarande skrift är otillräcklig. Det är glädjande att Jagriti Viharas arbete är så framgångsrikt. Vi hoppas kunna skicka ut en ny och aktuell skrift till alla medlemmar och bifoga till medlemsbrevet i höst.
   
Eventuellt måste liknande översyn göras för JVV-foldern. Vi återkommer till den. Men nuvarande fungerar fortfarande bra. Behöver du foldrar för medlemsvärvning, så här av dig till mig, Inger Dejke, så skickar jag omgående,
E-post: id@oringe.pp.se
Tel: 0522-228 22

Medlemsmatrikeln
Som du vet skickas nu medlemsbreven som e-post till många medlemmar. Kanske kan du ta emot JVV-brevet som e-post, fast vi inte fått din adress. Skicka den i så fall till vår nya förvaltare av medlemsmatrikeln, Jenni Johansson. Hennes adress är jennijohansson@spray.se
   
Om du byter e-postadress eller byter postadress, var snäll och meddela det till Jenni. Det känns viktigt att kunna ha en aktuell och fungerande adresslista.

Glad och god sommar tillönskar styrelsen

Ljungskile 27 maj 2006

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman

 


 

Medlemsbrev nr 3/2006

Kära Jagriti Vihara Vän!

Hoppas det känns bra att komma igång med arbete och skola efter semester och sommarlov. Den ovanligt varma sommaren i Sverige, som inneburit torka och missväxt på många håll, har kanske gett oss större förståelse för hur bönderna i byarna kring Jagriti Vihara har det. Vi är alla mycket beroende av väderleken och av det som växer i jorden. Förra året var monsunregnet otillräckligt och böndernas skörd gick om intet. Men nu har vi glädjande nog hört, att ett lagom rikligt regn fallit i sommar i Jharkhand. Bönderna ser nu fram emot en god skörd.

Ansökan om Sida-bidrag
Forum Syd har krävt in ytterligare svar på frågor till ansökan om Sida-bidrag för de två kommande åren. Under sommaren har vår ordförande Ola Friholt kontaktat Jagriti Vihara för att få ”förtydligande av insatsmål och resultat liksom av interna risker och strategier att hantera dessa”. Det är ett oerhört arbete Ola har lagt ner på denna ansökan. Kompletteringen lämnades in före 15 augusti. Den är intressant att läsa, och du kan ta del av den på vår hemsida. Där finns också, som vi påpekade i förra medlemsbrevet,  hela ”Beskrivning av utvecklingsinsats”, som ingår i vår ansökan till Sida. Gå in på: www.jvv.se

Fyrtio kvinnogrupper
Några citat ur kompletteringen till Sida-ansökan:

”Som ett resultat av föregående fyra års Sidastödda projekt finns i mitten av 2006 fyrtio kvinnogrupper med vardera minst tio medlemmar. Dessa gruppers fortsatta utveckling står nu i centrum. Varje grupp är kartlagd. En lista kan ges på samtliga med angivande av hemby, inriktning av verksamhet och huruvida gruppen har lyckats få  bankkonto eller ej. Projektmålet är alltså att skapa ekonomiska framsteg och ökad makt hos kvinnor över sin egen vardag och därvid också vinna männens förståelse och samarbete i ett jämlikt förhållande.

/… / Svårigheter finns givetvis: Utöver de yttre klimatiska och politiska omständigheter som utgör de största hindren, finns i det utvecklade aktivitetsskedet ett stort hinder i bankernas brist på handling och deras misstro mot det lägre folket, vilken yttrar sig i ovillighet att bevilja konton för gemensamt sparande med sikte på framtida matchande lån enligt den knäsatta grameen.bank-principen.”

Ny info-skrift
Den nya, reviderade och kompletterade informationsskriften om Jagriti Vihara är nu klar. Vi skickar nu ut den till alla medlemmar. Därför får du hela medlemsbrevet som ”snigelpost” den här gången, alltså inte som e-post. Det känns viktigt att du som är medlem vet så mycket som möjligt om Jagriti Vihara, om förutsättningar och svårigheter i arbetet och om de olika verksamheter, som är igång för utveckling i byarna, och vad som planeras. Man blir glad av att läsa om det goda och kloka arbetet. Tänk att få vara med och stödja detta för ursprungsfolken i byarna kring Jagriti Vihara!

Besök på Jagriti Vihara i höst
De 19 studerande på Världens kurs vid Ljungskile folkhögskola och två ledare, medlemmarna i JVV Kajsa Perneman och Eva Erlandsson, gör studiebesök på Jagriti Vihara 1–3 november.
 
I början av november åker Inger och Anders Dejke och Markku Nykänen till Jagriti Vihara för en kortare period. Tanken med besöket är att kartlägga och starta reparations- och upprustningsarbeten av gamla slitna lokaler tillsammans med JV-personalen. Markku känner mycket väl till Jagriti Vihara. Han har under flera perioder arbetat där och byggt upp den mekaniska verkstaden.
 
Nu hoppas vi att den mekaniska verkstaden, som har varit vilande på grund av att det varit svårt att hitta kunnig personal, kan sättas igång igen. Det är den andra tanken med besöket av JVV-medlemmarna. Det finns hopp om att den duktige mekanikern Joseph kan komma tillbaka. Han var tvungen att sluta på JV för många år sedan, eftersom familjen inte kunde flytta med honom dit. Jaya har varit i kontakt med Joseph och han ser nu vissa möjligheter att kunna komma tillbaka. Markku vill hjälpa till att sätta igång verkstaden igen. För det behövs startkapital till materialinköp, service och löner till indiska arbetare. I en förlängning behövs pengar till marknadsföring av produkter.

Vädjan om extra bidrag
För att göra det möjligt att genomföra de här planerna, vädjar vi till dig om ett extra bidrag till JVV, stort eller litet. Det betyder mycket för verksamheten på Jagriti Vihara att den mekaniska verkstaden är i funktion. Där har mycket byggnadsmaterial gjorts för husen på JV och för samlingslokaler och skolor i flera kringliggande byar. Det gäller takstolar, fönster, dörrposter osv. Allt sådant måste ju vara av stål, så inte termiterna kan skada det. Även stolar, bord och bänkar har tillverkats där, en hel del till försäljning. Nu finns ytterligare planer på nya produkter.
 
Sätt in pengar på JVV:s postgiro 52 72 80-2.  Skriv ”Verkstad” på talongen.

Brev från Jagriti Vihara
I väntan på Newsletter från Jagriti Vihara, tog vi fram ett brev som Ola fick i somras som svar på frågor från Forum Syd. Det är både glädjande och oroande att läsa. Bland annat handlar det om seminarier som anordnats på Jagriti Vihara. Här följer en översättning. Originaltexten på engelska hittar du som vanligt på hemsidan.

Kära vänner,
Vi är allesammans – ledningsgruppen, fältarbetare, resurspersoner samt de olika självhjälpsgrupperna i de byar där vi arbetar – mycket oroade över den förvärrade sociopolitiska situationen i regionen. Vid sidan av fattigdomen och våldet har den politiska oenigheten bland våra valda politiska representanter tilltagit. Den akuta bristen på vatten leder till att spannmålsproduktionen minskar, bristen på dialog och kontakter mellan den politiska administrationen och extremisterna, och på samma gång det politiska käbblet de politiska representanterna och en del regeringsmedlemmar emellan, bådar inte gott vad gäller förväntade resultat och utveckling för folk som arbetar för att klara av dagens utmaningar. Vi måste ändock sträva framåt med vårt arbete i solidaritet med de människor som samarbetar med oss i syfte att lindra problemen.
 
Folkets RÄTT TILL INFORMATION, att verka för ökad möjlighet till kontroll vid utnyttjande av offentliga medel, var det huvudsakliga ämnet vid ett tre dagar långt seminarium som hölls på Jagriti Vihara mellan 25 och 27 februari 2006. Det var vår önskan att göra byborna medvetna om denna mycket betydelsefulla rättighet som redan uppnåtts av folket i vårt land. Vi noterade intresset och entusiasmen bland deltagarna, och kände att vi hade lyckats väl i våra ansträngningar. Bybor, inklusive självhjälpsgrupper av kvinnor, börjar nu besöka tjänstemän vid de lokala utvecklingskontoren med förfrågningar om hur de fonder används som avsatts för utvecklingsarbete i deras hembyar. Vi hoppas att dessa ansträngningar leder till förbättringar i arbetskulturen hos våra offentliga tjänstemän.
  I enlighet med vårt program, knöts kontakter med bybor och sedan genomfördes utbildning på Jagriti Vihara, med representanter för självhjälpsgrupperna, fältarbetare, samt med de olika resurspersonerna ute i byarna.
 
Både män och kvinnor har deltagit i organiserade besök till olika orter i både städer och på landsbygden i distrikten Ranchi och Lohardagga.
 
Ett andra tredagarsseminarium hölls på Jagriti Vihara mellan 15 och 17 april 2006. Ämnena för seminariet var förvaring av livsmedel på landsbygden, identifiering, produktion och marknadsföring av medicinalväxter samt innebörd och syfte med ”Rättvis Handel”.

Hälsningar från Jagriti Vihara genom
Rajesh, Sushil och Suman

Medlemsmatrikeln
Nästa Medlemsbrev 4/2006, som kommer i mitten av december, skickas som vanligt som e-post till de medlemmar som har e-postadress. Kanske kan du ta emot JVV-brevet som e-post, fast vi inte fått din adress. Skicka den i så fall till Jenni Johansson, som har hand om matrikeln. Hennes adressär jennijohansson@spray.se
 
Om du byter e-postadress eller byter postadress, var snäll och meddela det till Jenni. Det känns viktigt att kunna ha en aktuell och fungerande adresslista.
 
Behöver du foldrar för medlemsvärvning och/eller vill sätta upp vår utställning någonstans, så hör av dig till Inger Dejke, id@oringe.pp.se

En god höst tillönskar styrelsen
Ljungskile 15 september 2006

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman

 


Medlemsbrev nr 4/2006

Kära Jagriti Vihara Vän!

Mitt i de svenska julförberedelserna kommer ett brev med varma hälsningar från Jagriti Vihara. Där regnar det inte så här års. Solen skiner hela dagarna från halv sju på morgonen till fem på eftermiddagen. Då är det varmt som en skön sommardag i Sverige.
  
Men på natten sjunker temperaturen till omkring 0 grader. Det är fruktansvärt kallt när man inte har särskilt varma kläder och ingen uppvärmning i husen. Att ha en öppen eld och sitta eller ligga nära den ute eller inne, det är ett sätt att klara kylan. Men risken för brännskador är stor.
  
På Jagriti Vihara känner de väl till detta. Läraren Sushil, som bor där med sin familj, har stor kunskap om medicinalväxter. Han visar på olika kaktusar och buskar och träd som ger lindring åt bränd hud. Det kan vara en bit av aloe, som har stora, köttiga blad, eller saft av frukten på custard apple tree.

Medicinen i trädgården
Annat som odlas på Jagriti Vihara botar respektive förebygger malaria, högt blodtryck, huvudvärk, feber, reumatism, menstruationsbesvär och så vidare.
  
När jag var på Jagriti Vihara 14 dagar i november fick jag gå runt med Sushil som guide. Han visade på ”apoteket”. Nu har jag foton på elva växter, namnen på hindi, latin, engelska och användningen: vilken del av växten som kan utnyttjas och vad den hjälper mot. Även hur man kan torka vissa växter och ha i ”medicinskåpet”.
  
En liten del av allt det arbete, som uträttas på Jagriti Vihara för folk i omgivande byar, är att lära människor känna igen medicinal­växterna. I allmänhet växer de vilt i naturen. Det gäller bara att upptäcka plantorna och vårda dem och se till att de fortplantas. På så sätt har man nära till medicinen. Det är en uråldrig kunskap som lätt försvinner och ersätts av kemiska läkemedel. Men folk har långt till läkare och apotek och har inte pengar att använda till sådant. Så det är fantastiskt att naturen förser gratis. Ayurveda, den urgamla, indiska läkekonsten, kommer ju alltmer i fokus också i Sverige numera.
  
Ett exempel på vad jag fick lära mig av Sushil:
  Elettaria cardamomum, Cardamum (typisk julkrydda för oss, karde­mumma) hjälper mot hosta, diarré och kräkningar. – Nu hemma i Sverige undrar jag om fröna måste vara färska eller om det går bra med kryddpåsen från Konsum.

Lucia och varmvatten
Under november har Jagriti Vihara fått besök av många från Sverige. Först tjugo personer från Världens kurs, Ljungskile folkhögskola. Att de bjuder på ett svenskt Luciatåg är numera en återkommande och uppskattad tradition. Det är en exotisk upplevelse i den kolsvarta indiska natten.
  
Sedan kom vi tre från vänföreningen: Inger och Anders Dejke som bodde och arbetade på Jagriti Vihara i 14 dagar och Markku Nykänen i en månad.
  
Markku, som är ingenjör och har byggt upp den mekaniska verkstaden för ett 10-tal år sedan, har rustat upp den igen. – Stort tack till alla er som skickade pengar till JVV för att detta skulle bli möjligt! – Tillsammans med den skicklige, lokale hantverkaren Joseph, som tidigare arbetat i verkstaden, och med visst stöd av Anders, tillverkade han en vattenvärmare som drivs av solkraft. Den ska ge köket varmvatten. En stor vinst efter­som kol och gas för uppvärmning kostar mycket (förutom att det förorenar luften), men solskenet är gratis. Så skönt med varmvatten i vinterkylan!
  
På sikt kan flera solvattenvärmare tillverkas för Jagriti Viharas behov och även till för­säljning. Redan finns en sådan på Women´s Hostel. Det är där vi västerlänningar får bo vid besök på Jagriti Vihara och där deltagare i olika kurser periodvis bor.
  
Den nya matsalen med sin blomformiga arkitektur är numera skinande vit invändigt och mycket vacker. I det målningsarbetet och efterföljande städning deltog Inger med stor glädje. Alla vi tre från JVV medverkade också i lektioner om Human values i högstadie­klasser i skolan i McCluskieganj. Vi deltog som ”respected guests” vid det årliga firandet av den store frihetskämpen för adivasi, Birsa Munda, som avrättades i ett fängelse 1899. För oss var det ett märkligt tillfälle att få känna sig så delaktig i en rättvisekamp!

Namnteckning saknas
Ett tydligt exempel på svårigheter Jagriti Vihara har att kämpa emot fick vi vid vårt besök. Det gäller kursen för flickor i åldern 11–14 år som inte fått chansen att gå i skolan. De är analfabeter. En sådan 9 månaders internatkurs på Jagriti Vihara anordnades för några år sedan med stor framgång.
   Delstatsregeringen i Jharkhand hade redan i februari gett klartecken till sådana kurser för 250 flickor. Jag minns Jayas glädje när han fått beskedet. Han var beredd att starta kursen när som helst. Sedan har tiden gått. De slutgiltiga namnteckningarna på papperet om regeringens beslut saknades. Så blev det val i Jharkhand, och då förändrades hela proceduren. Hela tiden har ledningen för Jagriti Vihara legat på för att få starta. Nu i november var det nära.
  
Den dag vi kom var Sushil i Ranchi, delstatens huvudstad, för att få träffa personen som är ansvarig för skolfrågor. Det är en hel dags arbete att resa till och från Ranchi i jeep eller buss 60 km på urdåliga vägar. När Sushil anmälde sitt ärende, satt beslutsfattaren i ett viktigt möte. ”Kom i morgon!” blev beskedet. Följande dag reste alltså Sushil igen, bara för att få veta att den han skulle träffa hade ett möte med en annan person. ”Kom i morgon klockan 11!” Men Sushil  var ändå glad vid hemkomsten. Han hade fått veta att Jaya utsetts till rådgivare för alla barnskolor i hela Jharkhand.
  
Tredje dagen reste Sushil åter till Ranchi. Då fick han verkligen en namnteckning på papperet. Men fortfarande fattades det avgörande namnet.

Flickor i skolkö
På Jagriti Vihara är man beredd att ta emot 50 flickor. Det finns redan en väntelista med 265 namn på flickor som inget hellre vill än att få gå kursen. De ska sova på natten i de tre skolsalarna och lägga ihop madrasser och filtar på morgonen så att salarna kan an­vändas för lektioner. Maten ska lagas i gamla köket och matsalen är borden och bänkarna under samexistensens träd.
  
Regeringen anställer lärarinna, och Jaya talar om att åter kontakta en lärare i karate. Men först måste Jaya själv jaga rätt på besluts­fattaren som ska skriva på papperet, för att allt ska komma igång. Efter det ska Ashok, som bor på Jagriti Vihara med sin familj, köra runt till byarna med motorcykel och berätta den glada nyheten för familjerna: ”Nu börjar kursen på Jagriti Vihara. Välkomna!”

Filtar till flickorna
Ni kanske minns att vi gjorde en särskild insamling bland JVV-medlemmarna till filtar åt förra kursens flickor. Jaya säger att de filtarna till stor del är borta. Flickorna var så fattiga och de var så glada åt sina filtar, de första i livet. När de ville ta med sig filten hem, hade Jaya inte hjärta att säga att den var skolans.
  
Så nu behövs förstås nya filtar mot vinterkylan på Jagrtii Vihara. Först för 50 flickor och sedan förhoppningsvis för 200 flickor ytterligare, som regeringens löfte var i februari 2006. Om du vill stödja de här flickorna, så kan du använda det röda julklappskortet, som finns med i det här brevet, och ge det till en vän. Då blir jul­klappen i år en filt till en adivasi-flicka som äntligen får gå i skola. Skicka en summa till JVV, pg 52 72 80-2, så ska vi ombesörja att ”julklappen” når flickorna på Jagriti Vihara. Behöver du fler ”julkort”, så hör av dig.

Kalenderkort
Som en extra hälsning från Jagriti Vihara får du ett kalenderkort för 2007. Efter det goda monsunregnet förra sommaren är naturen grönskande och full av liv. Det indiska året har gott om religiösa högtider och fester, som du ser. Från kristendomen känner man igen Good Friday 6 april (långfredagen i påsk­veckan) och 25 december, X-mas Day (jul­dagen). En nationell högtid firas varje år 15 augusti, Independence Day.
  
Den största hinduiska festen är Diwali, som nästa år infaller 9 november. Den påminner mycket om vårt jul- och nyårsfirande med mängder av ljus, fyrverkerier och raketer. Även nystädat hemma, nymålat, nya kläder och en glad familjegemenskap. Sköter man sig bra, ser gudinnan Lakshmi till att det blir ett gott nytt år.

Adoptera lärare
Kanske är du redan med och ser till att lärarna får sin lön och att skolorna kring Jagriti Vihara kan hållas igång. Det tackar vi för. Att barn får gå i skola betyder så mycket för framtiden. Därför skickar vi med en ny folder om Adoptera lärare. Den visar på behovet och talar om hur man kan göra för att bli en regelbunden stödjare. Sprid foldern till intresserade. Jag skickar gärna buntar till er som vill ha. Inger Dejke, 0522-22822,
e-post  id@oringe.pp.se

Medlemsavgift
För oss JVV-medlemmar är det dags att betala avgiften för 2007. Gör det omgående, så det inte blir glömt! Vi behöver vara många medlemmar. 100 kr är avgiften. För stude­ran­de, pensionär, arbetslös 50 kr. Med den summan är du med och stöder en viktig verksamhet för en eftersatt grupp människor i Indien. Du får också fyra medlemsbrev under året, så du kan följa vad som händer på Jagriti Vihara. Pg 52 72 80-2.

Årsmötet 2007
Du hälsas också välkommen till årsmötet 2007, som hålls på Ljungskile folkhögskola lördagen den 17 mars kl 11–12.30. Efter lunch anordnar vi ett seminarium ”Om mål och strategier i vår verksamhet i Sverige och i Indien”. Naturligtvis kommer också de senaste bilderna från vår vänort i världen att visas, Jagriti Vihara, platsen där man blir medveten.

Varma hälsningar och önskan
om en god jul och ett gott nytt år

Ljungskile 10 december 2006


Inger DejkeJVV julen 06

Kära medlemmar!

I en av sina dikter skrev poeten Göran Sonnevi att ”Centern vill få floderna att rinna uppåt”.
  
Innebörden är att småskalig utveckling inte kan åstadkommas lokalt i ett kapitalintensivt storskaligt samhälle med konkurrens. Överfört till Indien kan man ifrågasätta det ständiga påståendet att globaliseringen skapar tillväxt som avskaffar fattigdomen. Landets trehundra miljoner utfattiga distanseras ju alltmer från den process som gör rika superrika och medelklassen mer välbeställd och endast långsamt något större.
  
Globaliseringsyran bortser från att indiska regeringar alltsedan 1947 har arbetat för att utveckla en inhemsk industri, kraftproduktion, teknologi m m, vilket har gjort landet till en rymdnation och tyvärr också till en kärnkraft- och kärnvapenmakt. För de rika skikten var marken jämnad redan innan de internationella exploatörerna intog landet.
  
Vår förening är en länk i de obemedlades folkrörelse för att rädda överlevnaden på landsbygden, i bergen och i skogarna. Svenska statens bistånd har hittills slussats genom denna mångfaldiga folkrörelse. Miljoner fattiga indier har fått kunskap, självförtroende, hopp och initiativkraft av detta.
  
Vårt lilla Jagriti Vihara har de senaste två åren skapat 144 nya framåtsträvande kvinnogrupper som producerar lokala varor. Nu står vi inför problemet att föra ut varorna till kunder som kan betala ett hyggligt pris.
  
Till hjälp för detta har vi just fått preliminärt besked att vi rekommenderats till ett Sidabidrag på 544 000 kronor för 2007–2008. Sida fattar det avgörande beslutet närmare jul. Om vårt arbete stärks på detta sätt fördubblas kraften i de projekt vi driver. Men vi ska alla vara medvetna om att utan våra medlemmars ständiga insatser hade vi inte ens kunnat söka detta Sidabidrag.
   Nu är det jul igen och dags för tankepaus. Att mänskan lever av ett visst mått av materialism kan inte förnekas. Men graden? Och gränsen?
   Avgörandet underlättas av vår globala medvetenhet. Kan vi få floderna att rinna uppåt? För det krävs någon form av kontroll över globaliseringens destruktiva sida  –  makten och snikenheten.  Tankarna om detta är hundraåriga. De återkommer ständigt till oss själva, vad vi väljer att konsumera och vad vi avstår från att stödja.
  
Vill vi att Coca-Cola ska fortsätta att tömma grundvattnet i hela landsbygdsdistrikt i Indien?
  
Vill vi att Nestlé ska fortsätta utarmningen av små kaffebönder och sprida tron på nappflaskors välsignelser där hygienen är noll? Vill vi att bananarbetarna ska fortsätta att flygbesprutas med pesticider medan de arbetar på fälten? Vill vi…???
Det är faktiskt vi som bestämmer vilken väg utvecklingen ska gå. Det finns alternativ!
  
Floderna kan rinna uppåt!

God ny jul och gott nytt år!
önskar styrelsen genom


Ola Friholt

 

Stäng fönstret