Medlemsbrev nr 1–4 år 2004


Medlemsbrev nr 1/2004


Kära medlemmar i JVV!
Med detta brev kommer kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse för 2003 och kassörens rapport samt revisionsberättelse.

Nya medlemmar
Under 2003 fick vi 25 nya medlemmar och hittills under 2004 har vi blivit ytterligare 20. Vi vill hälsa alla de nya medlemmarna välkomna. Din insats behövs. Det är ett spännande projekt man får inblick i genom medlemskapet och de 4 medlemsbrev som vi skickar ut varje år, ofta med färska nyheter från en avsides del av världen.

Adoptera lärare
Vår insamlingsidé har bytt namn. På senaste styrelsemötet beslöt vi att stryka ordet ”en” i Adoptera en lärare, detta för att undanröja tanken att en bestämd lärare får pengarna och att man skulle kunna få särskild kontakt med honom/henne. Alltså heter insamlingsidén hädanefter: Adoptera lärare.
  Kostnaden för lärare utgör alltid en stor del av vår budget. Men vi ska inte öronmärka några pengar som skickas till Jagriti Vihara. Däremot kan vi i Nyhetsbreven till Jagriti Vihara tala om hur mycket pengar som flutit in på kontot Adoptera lärare, för att visa att medlemmar och andra tycker det är viktigt att stödja möjligheten till skolgång för barnen. Under 2003 fick vi in 21.780 kr till detta ändamål. Var med du också! Inger Dejke har utformat en enkel anvisning om hur det går till att överföra pengar varje månad från eget bankkonto till JVV:s bankkonto. Se bifogat blad.

PAFF-projektet
I verksamhetsberättelsen för 2003 kan du läsa om arbetet med de nya Sida-stödda verksamheterna på Jagriti Vihara, delvis saxat ur ”A Brief Report of the Extension Programme Implemented by Jagriti Vihara during the Second Half of the Year 2003”, som du kan läsa på engelska i sin helhet på hemsidan.
  I mars/april 2004 ska Ola Friholt besöka Jagriti Vihara för att delta i en gemensam utvärdering och utformning av delrapport för första året till Sida. På detta skall samtidigt byggas en ny ansökan om projektets del 2, tänkt att starta 2005. Vi hoppas återkomma med information om det arbetet och om Olas besök i nästa medlemsbrev.

Välkomna till årsmöte 2004
Vi i styrelsen önskar er alla mycket välkomna till årsmötet på Ljungskile folkhögskola lördagen den 13 mars. Efter mötet visas glimtar från Jagriti Vihara och Indien för alla sinnen, ljud, bild och texter.

Ljungskile 13 februari 2004

Inger Dejke Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 2/2004

Kära Jagriti Viharas vän!
Snart skolavslutning, sommarlov och semester. Just nu förförande vacker försommargrönska i Sverige. Schlagerfestival i Europa (Fast den hölls i Turkiet!) med Sverige på femte plats. Ukraina vann – som en glad nyhet. Låt oss glömma Tjernobyl! tycker sångerskan.
  I övrigt nyheter om amerikansk tortyr i fängelser i Irak och en förfärlig vecka med död och raserade hus i Gaza, och en fredsdemonstration i Tel Aviv, där 250 000 personer deltog enligt arrangörerna.

Maktskifte i Indien
Äntligen rapporterar media något från Indien. Valet som slutfördes i den gångna veckan ledde till regimskifte, oväntat nog. Kongresspartiet åter till makten.
  Hindupartiet måste plötsligt avgå. Ny premiärminister med europeiska rötter: Sonia Gandhi.
  Under BJP:s tid vid makten har utländska företag etablerat sig i Indien. Det har lett till en makalös tillväxt på 6–8 %. Överklassen och en växande medelklass har fått det allt bättre. Men de fattiga har utnyttjats alltmer som arbetskraft utan att få någon del av vinsten, vilket lett till ökad klyfta mellan fattiga och rika och en allt större polarisering. Kongresspartiet har i sin valkampanj vänt sig till de fattiga, och det har tydligen väckt förhoppningar.
  Kan det betyda något för människorna kring Jagriti Vihara? Det är långt mellan vallöftena och hur/om de förverkligas på landsbygden i de mest eftersatta delstaterna. Men kanske... I varje fall inte ett sämre läge.

Ola Indienresa
Men för oss i JVV gäller det att inte glömma våra vänner på Jagriti Vihara. Stödet är jätteviktigt fortfarande. Ola Friholt har för en månad sedan kommit hem från sitt besök i Indien. Vi fick Sida-bidrag för hans resa som hade till syfte att tillsammans med vår samarbetspartner på Jagriti Vihara (kallad Leo på Sida-språk = Lokal enskild organisation, vi i JVV heter Sveo på samma organisationssvenska) utvärdera det som gjorts med hjälp av Sida-bidraget som gäller 2 år och ansöka om bidrag för ytterligare 2 år.

Utvärdering och ny ansökan till Sida
Det är ett oerhört noggrant och omfattande arbete som Ola och JV-folket gjort, både att granska förra årets projekt och att beskriva en fortsatt insats för utveckling. Massor av sidor på engelska och även finansiell beräkning, alltså massor av siffror. Det skedde under två veckor i mars/april med upp till 38° värme i skuggan. Ola hade med sig en gammal, god vän Balu från Servapriya i Madras-området (nu Chennai), ett arbete i slummen. Det visade sig vara ett lyckokast som underlättade arbetet betydligt.
  De – Ola, Jaya, Suman, Rajesh, Sushil och Balu – höll till i det nya Miljöcentret på Jagriti Vihara. Där fanns en dator, som inte fungerade. Men sedan Ola köpt en strömutjämnare, gick datorn utmärkt att använda. Så här gick det till rent praktiskt: Jaya läste protokoll och annat som är skrivet på hindi, Balu översatte till engelska och gjorde en sammanfattning och Ola skrev på datorn direkt.
  I augusti ska Sida ha den nya ansökan från JVV, och vi hoppas på positivt besked, i synnerhet som utvärderingen av den gångna tiden innehåller så mycket gott. Ola är imponerad av det arbete han kunnat ta del av på plats och den redovisning som han fått se av hur pengarna använts . Han säger, att det var en jättebra ordning på räkenskaper, protokoll från alla möten och årsberättelse.

Animatörerna
De åtta nyanställda fältarbetarna, animatörerna, fungerar utmärkt. De utvaldes på ett demokratiskt sätt, så att man bad om förslag på personer ute i byarna. Det gör att de har folks förtroende att leda arbetet sedan de nu fått viss utbildning. Tre av fältarbetarna är gifta kvinnor. Viktigt! Ogifta kvinnor kommer lätt i en ny familjesituation, där arbetet för Jagriti Vihara upphör, när de gifter sig. Det finns många exempel på det genom åren. För den nya perioden ska ytterligare fem personer anställas och utbildas, helst mest kvinnor.
  En kvinnlig fältarbetare, Mrs Anitha, bor i en svårt förgiftad by vid randen av kolgruvan. I tre nystartade kvinnogrupper sparar kvinnorna 10 rupier i veckan, men de är inte betrodda av banken att öppna konto. Kan den kvinnliga premiärministern, Mrs Sonia, göra något åt det?
  Ola känner stor tilltro till fältarbetaren i byn Laharsi, sedan han hört honom tala om problem och möjligheter i byn. Han heter Dileshwar Bhagat. Kanske ett namn att lägga på minnet.
  En lantmätare är anställd för att göra ritningar inför vattenprojekt ute i byarna. Det är flera nya byar som nu planerar för bevattning. Varje åkerlapp och allmänning måste mätas och bokföras.

Kvinnorna – en ny kraft
Satsningen på kvinnor fortsätter. Det är en ny kraft som sätter igång. Ingen har frågat kvinnor förut, vad de vill. Nya kvinnogrupper startas. En idé är att förädla byns produkter. Man kan t.ex. göra pickles själva i stället för att sälja mango billigt till mellanhänder, likadant med senap, pressa olja själva och saluföra. Self Help Groups kan organisera detta. Och som vanligt pågår ett sparande av 5 rupier i veckan (c.a 1 kr) som skapar startkapital och en lånefond. Annat som kan tillverkas för den lokala marknaden är tvål, rökelsestickor, stearinljus och kläder.
  Ett endagsseminarium hölls på Jagraiti Vihara medan Ola var där. Dit kom 150 kvinnor och 30 män, många efter fem kilometers vandring i solhettan.
  I köket lagades lunch till alla. Fältarbetarna talade om kvinnors situation, en teaterpjäs spelades, en revy över sociala problem som mansdominans, analfabetism bland kvinnor, hemgift mm. Även Ola talade och svarade på frågor. Tolv byar var representerade och entusiasmen var stor.

Distrikten olika
De byar som Jagriti Vihara stöder ligger i två olika distrikt. Sex av byarna ligger i Latehar District. Den högste tjänstemannen där, typ landshövding, har deltagit i ett möte på Jagriti Vihara och blivit mycket imponerad. Han är därför positivt inställd till Jagriti Viharas arbete för byutveckling. Sex av byarna ligger i Ranchi District, som är byråkratiskt och svårarbetat.
  Men i byarna är Jagriti Vihara mycket populärt. Fortfarande är gerillans (People´s War group och MCC=Maoist Communist Centre) kamp en faktor som för oro och våld till byarna. Huvudfienden är polisen.

Kultur i nya budgeten
I den nya Sida-ansökan läggs några nya poster in: Inköp av musikinstrument till centret Jagriti Vihara. Reparation av byinstrument. Material för teaterföreställningar. Detta är starka önskemål från mötesdeltagare. När de blir trötta av att lyssna och diskutera, vill de ha kulturinslag som musik, sång och dans. Då blir de pigga igen och orkar fortsätta mötet, de får "mental energi".
  Teater är bra för att åskådliggöra situationer. Att få se sig själv liksom utifrån och komma på hur förhållanden kan förändras. Det är en metod som används på många håll i utvecklingsarbete hos de fattiga i världen.
  Ytterligare i budgeten: Kostnad för marknadsföring av produkter från byarna och för kontakter med "Rättvis handel"-organisationer i Kolkata.

Årsmötet för JVV
Årsmötet för JVV ägde rum redan den 13 mars. Protokollet bifogas liksom aktuell adresslista.

Träff med norska Jagritis Venner
I slutet av maj ska styrelsen för JVV träffa medlemmar från Jagritis Venner, den norska stödföreningen. Sedan Norad, Sidas motsvarighet i Norge, upphört med bidraget till Jagriti Vihara, måste stödet organiseras på annat sätt. Jagriti Vihara fortsätter att vara ett stödprojekt för Interfolk, norska folkhögskolors biståndsorgan. Men föreningen Jagritis Venner behöver stärkas, säger våra vänner på Ringerike folkhøgskole. I första hand från Seljord och Hallingdal folkehøgskoler. Säkert kan vi också samarbeta i Sverige och Norge vad gäller information på hemmaplan och stöd till Jagriti Viharas arbetet. Vi ser fram emot träffen på Ljungskile folkhögskola 28 maj.

Folder och infoskrift
Säg till om Du behöver informationsmaterial att sprida i semester-Sverige. Vi skickar gärna. Värva nya medlemmar!
  Har du idéer om var utställningen kan placeras i höst? Hör av Dig till Ola om det.

Glad och god sommar tillönskar styrelsen
Ljungskile 17 maj 2004

Inger Dejke       Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 3/2004

Kära Jagriti Viharas vän!
Nyhetsbrevet från Jagriti Vihara är den här gången skrivet direkt på svenska. Det beror på att Jaya varit på besök i Sverige och hade med sig innehållet i sitt huvud, som han sa. Här är många oväntat goda och uppmuntrande nyheter.
  
Jaya kom på inbjudan av den norska stödföreningen, Jagritis Venner. Han passade då på att även besöka Stockholm, Göteborg, Ljungskile och Kalix för att hälsa på vänner och styrelsemedlemmar i JVV och samtala om de nya projekten och utbyta information och erfarenheter.
  
Du ser i Nyhetsbrevet om de 50 flickorna som nu går i skola och bor på Jagriti Vihara. När det blir vinter och kallt behöver de varma filtar. Vi föreslår nu en speciell insamling till omkostnaderna för flickorna. Det kan gälla filtar, fotogenlampor och annat som de behöver i internatet. Staten betalar ju bara 20 rupier om dagen per flicka. Det räcker inte ens till maten.
  
Vi tror att många vill vara med och stötta flickorna! Skicka i så fall en gåva till JVV per postgiro 52 72 80-2 omgående, eller senast före 10 okt. Då växlas pengarna till rupier och skickas med Världens kurs från Ljungskile folkhögskola. Återigen går studieresan, som ingår i kursen, bland annat till våra vänner på Jagriti Vihara.
  
Vi vill passa på att tacka givmilda medlemmar i JVV som redan skickat in gåvor under året. Det har gjort att vi  kunnat höja vårt månadsbidrag till Jagriti Viharas Vänner något.
  
Men det är några medlemmar som glömt att betala medlemsavgiften för 2004: 100 kr /studerande och pensionär 50 kr. Vi har markerat det med ett X här bredvid.
  
Hoppas du vill fortsätta att vara medlem och få fortlöpande information om vad som händer på Jagriti Vihara. Flera nya medlemmar har anslutit sig till JVV under året. Det är glädjande. Vi behöver vara många, för åtagandet att stödja arbetet på Jagriti Vihara är stort och viktigt.

Utställningen om Jagriti Vihara ställs under hösten ut i Stenungsund, Tanum och Frölunda Kulturhus i Göteborg. Var skall den visas sedan? Har du tankar om det, så hör av dig till vår ordförande Ola Friholt.

En god höst tillönskar styrelsen för JVV
Ljungskile 6 september 2004
genom

Inger Dejke       Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 4/2004

Kära medlemmar!

Det gregorianska kalenderåret ebbar ut. De indiska kalendrarnas år varar länge än: Tamilnyåret kommer först i april. Närmaste högtid är skördefesten Póngal den 14-16 januari.
  Vi har olika referenser. Men armod, kvinnoförtryck, erosion och torka följer inga datum. Och nu har vi här våra dagar för eftertanke och föresatser. Då är det lägligt att manifestera våra värderingar på ett konkret plan.
  Tillsammans satsade vi alla 140.000 kronor förra året. Det räckte till att hålla 15 personer i arbete hela året i Jagriti Vihara Centret och runtom i byarna. Och med Sidabidrag på närmare 200.000 höll vi kurser och seminarier och 8 fältarbetare verksamma i ett dussin byar, där träd- och vattenresurser skapas för ökade skördar, och där nya grupper av kvinnor får mod att ta nya utvecklingsinitiativ.
  Det här året går i samma stil, och framför oss ser vi två nya år med nytt Sidastöd och ytterligare 4 fältarbetare tränade och anställda.
  Norska Jagritis Venner arbetar som vi på att detta ska fortsätta och – som vi hoppas – tillsammans med oss grundlägga en självgående utveckling bland ursprungsfolken i Ranchi- och Latehardistrikten i delstaten Jharkhand i Indien.
  Det internationella storkapitalet arbetar i stor skala för sin snöda vinning. För en hållbar utveckling ansvarar vi andra. Det är faktiskt vi som ändrar världen, då vi gemensamt skapar nya fakta och på sikt en ny verklighet som vi kan vara stolta över. ”Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen”, sa Gandhi.

GOD NY JUL och GOTT NYTT ÅR!
Önskar styrelsen genom

Ola Friholt


Under hösten har två ur styrelsen besökt Jagriti Vihara tillsammans med studiegrupper. De berättar om fina möten med skolflickorna på Jagriti Vihara och intressanta studiebesök i omgivningarna. Det gäller både Ljungskile folkhögskola med Världens kurs och Kajsa Perneman som reseledare och Kalix folkhögskola med en Kina-Indien-kurs under ledning av Markku Nykänen. Inte minst kunde de glädja sig över den goda skolan i McCluskieganj, där lärarna får en del av sin lön tack vare kampanjen ”Adoptera lärare”.
  Titta gärna på JVV:s hemsida. Den innehåller alltid senaste nytt. Där finns också information om sådant Du kan köpa för att själv känna närheten till Jagriti Vihara och lättare kunna berätta för andra: film, ljudband och planscher. Där står också om ”Adoptera lärare”. Barnens skolgång är ju en nyckelfråga för en bättre framtid.
  I förra medlemsbrevet vädjade vi om pengar till inköp av filtar till de nya skolflickorna på Jagriti Vihara. Det har gett stort gensvar. Tack så jättemycket! Kajsa kunde ta med pengarna och överlämna direkt till Jaya. Som ni ser i Nyhetsbrevet från Jagriti Vihara har flickorna blivit glada och får det förhoppningsvis varmt under de kyliga vinternätterna.
  När det gäller pengar kan vi glädjas åt att Forum Syd har tillstyrkt att vi får Sidabidrag för ytterligare två år. Det betyder 352 000 kr som blir ett viktigt stöd för arbetet. Men det innebär också att vi måste få ihop 40 000 kr under vardera åren 2005 och 2006, som är vår egeninsats. Dessutom det vanliga driftsbidraget till Jagriti Vihara på 600 dollar i månaden. Så som ni förstår behövs alla gåvor, små och stora.
  Nu närmast handlar det om medlemsavgiften för 2005, som är den säkra och viktigaste inkomsten för JVV, själva grunden. Det är roligt att vi är så många medlemmar. Under hösten har ett flertal nya tillkommit. Ni är alla mycket välkomna att vara med och arbeta för Jagriti Vihara.
  Vi planerar att på sikt kunna skicka ut medlemsbreven från Jagriti Viharas Vänner med e-post. Det kommer fyra brev per år, som ni vet. Om det blev möjligt att skicka elektroniskt, skulle vi spara en hel del pengar för papper och porto och slippa mycket av arbetet med utskicken: trycka, vika, klistra etiketter, frankera och posta. Men självklart skickar vi som vanligt ut brev till dem som inte har e-postadress.
  Alltså en vänlig men bestämd vädjan: Skicka Din e-postadress till Inger Dejke, id@oringe.pp.se
   Men fortfarande gäller: Glöm inte att meddela när Du bytt adress!
   Årsmötet i JVV kommer att äga rum lördag 14 mars 2005 på Ljungskile folkhögskola.
   Till sist ett oslagbart julklappstips. Ett julrött presentkort. Bilden på framsidan visar en statyett som finns i barnskolan på Jagriti Vihara. Den symboliserar den pedagogik som Jaya värnar om. Skolarbetet ska vara präglat av den kärlek som finns mellan modern och barnet.
   Om Du vill ha fler presentkort, så hör av Dig omgående (till Inger Dejke, 0522-22822) ,så får Du dem före jul.
   I det här Medlemsbrevet 4/2004 får Du också en översättning av de två Nyhetsbrev vi fått från Jagriti Vihara.

Varma hälsningar
Ljungskile 12 december 2004

        
Inger Dejke                  Kajsa Perneman


Stäng fönstret