Medlemsbrev 3 och 4 /2001Medlemsbrev nr 3/2001

Hej kära SFIB-medlem!
Nu har styrelsen träffats efter sommaruppehållet. Från Jaya har vi hört att också han tyckte att besöken på folkhögskolor i Sverige och Norge i våras var lyckade och inspirerande.

Namnbyte för SFIB är fortfarande aktuellt. Skicka in Ditt förslag! I Norge heter motsvarande stödförening Jagritis Venner.

Resor till Jagriti Vihara planeras. Världens kurs på Ljungskile folkhögskola, terminskurs om rättvisa, fred och miljö, besöker JV i början av november. Vår ordförande Ola Friholt reser till Indien i december och ämnar besöka JV en vecka. Ringerike folkehøgskole i Norge har en internationell kurs som planerar besök på JV i januari 2002. Så vi kan se fram emot personliga berättelser framöver om hur utvecklingen fortgår med JV som centrum.

Seminarier om rättvis handel, Världsbankens roll och möjligheter, Indien och Kina är under planering. Ola Friholt arbetar med programmen. Redan nu kan du skriva in i almanackan lördag 24 november i Göteborg.
   Tema: Indien och Kina. Utvecklingstänkande på toppnivå och bland gräsrötter.
   
En av föreläsarna är Cecilia Lindqvist, en svensk expert på Kina. För närmare information: Titta på SFIB:s hemsida, www.go.to/jagritivihara eller kontakta Inger/Kajsa (dock inte 27.10-17.1, då vi är i Indien) Till SFIB-medlemmar i Göteborgsregionen kommer utskick om seminarierna.

Tack till er alla som skickat gåvor till SFIB. Särskilt stort tack för över 50000 kr som kommit in i samband med firandet av en 60-åring.

Ansökan om pengar från Sida för nytt utvecklingsprojekt på JV.
Tidigare har ansökningar beviljats bara en gång per år, nämligen om de lämnats in före 15 augusti. Nu kan Forum Syd besluta om Sida-medel upp till 100 000 kr, med - som vanligt - en egeninsats på 20 %.
   Personer på JV arbetar nu med att formulera projektets syfte och omfattning, plan för genomförande och fortlöpande uppföljning och utvärdering. Sida kräver som bekant utförliga planer och stor noggrannhet. Kanske kommer projektet att gälla fortsatt arbete för miljön i omgivningarna. De skriver i brev om framtida planer: "Vi tänker nu koncentrera mer av arbetet på Miljöstudiecentret. Jaya har skaffat användbar miljölitteratur. Tyvärr finns den inte på hindi, så därför måste vi själva översätta. Hindi är det språk som nästan alla stamfolk vi har kontakt med förstår."
   
I bästa fall kan det nya projektet med Sida-bidrag rulla igang nästa vår.

Baijnath, konstvävare på Jagriti Vihara. Vi har några vävnader i Världsbutiken på Ljungskile folkhögskola. C:a 3x5 dm, större 85 kr, mindre 65 kr. Helt unika dukar!!!

Ni som väntar på SFIB:s Medlemsbrev som e-post får vänta ännu en tid. Ni som inte meddelat er e-postadress ännu, skicka in den till oss, så kan vi spara in portokostnader framöver.

Med bästa hälsningar den 22 september 2001

Inger Dejke       Kajsa Perneman


Medlemsbrev nr 4/2001

Hej kära SFIB-medlemmar!
Först vill vi framföra varma hälsningar från våra vänner på Jagriti Vihara. I början av november träffade vi dem. Världens kurs från Ljungskile folkhögskola har rest i Indien i höst under tre veckor som vanligt. Då hade vi möjlighet att besöka Jagriti Vihara. Förra gången var för tre år sedan.
Det var en stor glädje att se planer och drömmar förverkligade. I byn Dumaro, som ligger cirka 5 km från Jagriti Vihara, finns nu ett fungerande bevattningssystem. Där finns dammar, vattentorn, nergrävd vattenledning och grunda små diken. När byborna släpper på vattnet från dammen, forsar det fram och leds ut på åkrarna i ett rutsystem av bevattningskanaler.
   Inger och Kajsa har besökt Dumaro flera gånger under hela 90-talet. Det är en ytterst fattig by med stora svårigheter att finna försörjning. Dessutom saknas vägar och broar över floderna som omger byn. Men nu märktes tydligt en förändring. Byn låg omgiven av grönskande fält för vete, senap, potatis och ris, och mellan husen fanns odlingar. Aldrig har vi sett människorna så stolta och glada. Vi blev bjudna på sött te, hälsades välkomna av en talesman för byn och fick lyssna till musik på trummor. Med kraftfull stämma sjöng han en välkomstsång till oss och en nydiktad sång om bevattningen. En skylt vid byns utkant har text på hindi om

”Watershed project”
ANIMATED & ORGANIZED
BY JAGRITI VIHARA

   Liknande arbete pågår i tio byar.

Flera skyltar såg vi. Den nya, vackra byggnaden på Jagriti Vihara strax innanför huvudporten är Centret för miljöstudier. Text på hindi och engelska för besökandes upplysning:

ENVIRONMENT STUDY CENTRE

   Vi besökte Birsanagar, en nyuppförd by för människor som tvångsförflyttats när kolgruvorna utvidgats. Kolbolaget, CCL, har byggt en skola och en hantverkslokal. Men CCL har inte satsat några medel för verksamhet i husen. Där har Jagriti Vihara startat skola för 85 barn. Skylten anger

BIRSA PRIMARY SCHOOL
BIRSANAGAR
ANIMATED & ORGANIZED BY
JAGRITI VIHARA

   I hantverkshuset arbetade kvinnor med att väva små sittmattor i ena rummet. I det andra syddes skoluniformer på symaskin, vita små skjortor och mörkblå byxor. Jagriti Vihara avlönar en kvinnlig vävlärare och en skräddare som instruerar. Utanpå huset står texten

WOMEN SELF HELP GROUP
TAILORING & WEAVING CENTRE
ANIMATED & ORGANIZED BY
JAGRITI VIHARA

   Detta är bara några exempel på sådant som ingår i Jagriti Viharas arbete för byutveckling. Vid årsmötet i mars 2002 vill vi gärna berätta mer och visa diabilder.


Julgåva
Med detta medlemsbrev kommer också ett julklappstips från styrelsen. Det är en röd, liten bild av statyetten Vatsalya, (kärleken mellan mor och barn) med julstjärna och plats för Din egen text också. Använd gåvokortet och ge som julklapp till någon! När Du betalar medlemsavgiften för 2002 på bifogat inbetalningskort, skickar Du också in julgåvan/gåvorna. Behöver Du fler julklappskort, så levererar vi omgående. Ring eller mejla – eller tillverka fler gåvokort själv.
Inger 0522-228 22 id@oringe.pp.se
Kajsa 0522-296 48 kajsa.perneman@telia.com

Ekonomi
På styrelsemötet den 1 december talade vi återigen om bekymret, hur vi ska få in pengar för att kunna stödja den viktiga verksamheten som utgår från Jagriti Vihara.
Medlemsavgifterna för 2001 har gett endast 18 650 kr. Fram till sommaren kunde vi skicka 1000 dollar i månaden, delvis tack vare stödgalan i Ljungskile i mars och insamlingar i samband med Jayas och Olas turné till olika folkhögskolor. Efter sommaren har vi tvingats meddela Jagriti Vihara att vi bara kan skicka 500 dollar per månad. Och det är också den summa vi just nu kan utlova. Genom åren har vi stött med betydligt större belopp per månad.
   Nästa år 2002 blir det en utmaning för oss medlemmar att komma på hur vi ska göra för att få in pengar till ett regelbundet stöd, förhoppningsvis 1000 dollar/månad. Med den nuvarande dollarkursen är det i svenska pengar lite mer än 10 000 kr/månad, d.v.s. runt 120 000 kr för nästa år. Jämför med vad medlemsavgiften inbringar! Det behövs alltså mycket mer...
   Tänkbara idéer: Värva fler medlemmar! Försök få fram ett regelbundet givande! Använd julklappskortet i det här brevet – redan NU.


SFIB:s ordförande besöker Jagriti Vihara
Vi önskar Ola mycket lycka till på Indienresan och vid besöket på Jagriti Vihara i veckan före jul.

Seminarier
Två intressanta seminarier har genomförts, där SFIB tillsammans med bl.a. Folkuniversitetet stått som arrangör.
   Det första hölls 10 november och handlade om Rättvis Handel, ”Vad är det att leva solidariskt?” med Kenneth Hermele, Ola Friholt och Alternativ Handels informationsgrupp som föreläsare.
   Det andra handlade om Indiens och Kinas utvecklingsstrategier med Staffan Lindberg och Cecilia Lindqvist som föreläsare om Indien resp. Kina. Ola Friholt talade om gräsrotsrörelser med utvecklingsidéer och tog som exempel Sevapriya (arbete i Madras slum), VCDS (ekologisk odling i Sydindien) och Jagriti Viharas byutvecklingsarbete. Båda seminarierna genomfördes i Göteborg och hade ett 40-tal besökare vardera.

Årsmöte 2002
Lördag 23 mars hålls SFIB:s årsmöte på Ljungskile folkhögskola.
Fundera redan nu på om Du vill skriva någon motion som ska behandlas på årsmötet. Skicka in den i god tid!

Hemsidan
Glöm inte att titta på SFIB:s hemsida nu och då: www.go.to/jagritivihara
Där finns emellanåt alldeles färska nyheter. Bland annat lägger vi in de Newsletter vi får från Jagriti Vihara.

Nu önskar vi er alla en god jul och ett välsignat nytt år 2002.
Ljungskile 10 december 2001
SFIB-styrelsen genom

Inger Dejke     Kajsa Perneman

Stäng fönstret